Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 132 items in 7 pages
Số 169-KH/HU 04/05/2020 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Số 148-KH/HU 31/10/2019 Kế hoạch triển khai Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa ...
Số 25-CT/HU 30/08/2019 Chỉ thị tiếp tục thực hiện CTMTQG Nông thôn mới
Số 641-QĐ/HU 22/07/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định 04-QĐi/HU, ngày 3/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện ...
Số 04-QĐi/HU 03/12/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Số 05-NQ/HU 11/12/2018 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số 03-QĐi/HU 30/11/2018 Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Số 32-CTr/HU 24/10/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045
252-BC/HU 18/07/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
260-BC/HU 10/07/2018 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
262-BC/HU 10/07/2018 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
100-KH/HU 09/07/2018 Kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII
18-CT/HU 25/06/2018 Chỉ thị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập
23-Ctr/HU 07/06/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, ...
Số 229-BC/HU 23/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018
Số 71-KH/HU 09/10/2017 Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường ...
Số 97-BC/HU 07/09/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV năm 2016
01-HD/HU 30/12/2015 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2015
03-CTr/HU 21/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Số 333 - BC/HU 30/06/2015 Báo cáo kết quả Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng