Văn phòng cấp Ủy

Chuyển biến trong thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược
Trong nhiệm kỳ qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Thăng Bình phát triển nhanh, bền vững.
Triển khai tích cực công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 25-CT/HU, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ đang triển khai rất tích cực công tác chuẩn bị đại hội.
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975
Đại thắng mùa Xuân 1975 được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Huyện ủy Thăng Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và công tác nhân đạo trong tình hình mới. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với công tác Hội và phong trào CTĐ. Hoạt động của Hội CTĐ huyện bám sát cơ sở, thu...
Chú trọng những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ đến
Một trong những nội dung được các địa phương của huyện Thăng Bình tập trung trong báo cáo trình tại Đại hội Đảng sắp đến đó là mục tiêu, giải pháp để phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tùy theo điều kiện thực tế, tiềm năng phát triển và thế mạnh của từng đơn vị mà mỗi tổ chức cơ sở Đảng đã thảo luận, đưa ra những nhóm giải pháp cụ thể.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày