Văn phòng cấp Ủy

Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm
Quý I năm 2023, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ huyện Thăng Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
Nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng cấp uỷ
Trong những năm qua, Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình ngày càng phát huy vai trò và hiệu quả công tác tham mưu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.
Những điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đại hội lần này được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn trong các văn kiện, trong công tác nhân sự hướng tới khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2020
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2020, Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2020 cho hơn 30 cán bộ, công chức làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và Văn phòng Huyện ủy.

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng