Xã Bình An

CÁC ĐỒNG CHÍ
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH AN

 TT Ảnh đại diện Họ và  Tên   Chức vụ, nơi công tác Điện thoại / Email 
 1
Võ Văn
Phụng Bí thư Đảng ủy ĐT:
Email:
 2   Lê Thị Thanh Thủy Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ĐT:
Email: 
 3   Lê Hồng Thiết
PBT, Chủ tịch UBND xã

 ĐT:
Email: 
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng