Ủy ban nhân dân Huyện

CÁC ĐỒNG CHÍ
CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 TT Ảnh đại diện Họ và  Tên   Chức vụ, nơi công tác Điện thoại / Email 
 1
Võ Văn
Hùng  Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện
ĐT:
Email: hungchulai@gmail.com
 2  
Phan Thị  Nhi  UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện ĐT:
Email: phannhi79@gmail.com
 3  
Nguyễn Văn
 Húy 

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 ĐT:
Email: nguyenvanhuy.pct@gmail.com

 
.Trương Công Sơn  HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 ĐT:
Email: 


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng