Dân vận

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

​(Điện thoại: 0510.875.052 - Email: bandanvan.hutb@gmail.com)

 

            I. Chức năng, nhiệm vụ

           1. Chức năng

          - Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Huyện uỷ.

            2. Nhiệm vụ

           2.1- Nghiên cứu, đề xuất

          - Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện ủy. Chuẩn bị, tham gia các dự thảo nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình công tác dân vận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Tham mưu Huyện uỷ cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

             2.2- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận.

- Tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ. Bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho Khối Dân vận cơ sở, cán bộ phụ trách công tác dân vận ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hoá nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận;  về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,  phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

            2.3- Phối hợp

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Khối Dân vận cơ sở, đề xuất chủ trương, cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ cán bộ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành liên quan trong các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác thông tin, nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, … về công tác dân vận ở địa phương.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền.

           2.4-Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp uỷ.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng…có liên quan mật thiết đến công tác dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân.

           2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao

-  Giúp cấp uỷ nắm tình hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Thuc hiện những công việc khác do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

           II. Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, Ban Dân vận Huyện ủy có 06 đồng chí. Cụ thể:

- Trưởng ban là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

          - 02 Phó trưởng ban (trong đó 01 đồng chí Phó trưởng ban thường trực)

- 03 chuyên viên.

         Danh sách cụ thể:

Võ Thị Đoan Trang
Trưởng ban
Email: trangvo165@gmail.com

CQ: 3874606
DĐ: 0983028065

Trần Trọng Sanh
Phó Trưởng ban

CQ: 3875052

DĐ: 0935515595

Trần Hữu Tiến

Phó Trưởng ban

CQ: 3875052

DĐ: 0949696267

Bùi Dũng
Cán bộ

CQ: 3875052
DĐ: 0985272580

Phan Thị Vân
Chuyên viên
Email:phanthivan2006@gmail.com

CQ: 3875052
DĐ: 0989291921

Nguyễn Thị Bích Kiều
Chuyên viên
Email:bichkieu011286@gmail.com

CQ: 3875052
DĐ: 0988002951

        /01202536819

 

 

Dân vận

Xã Bình Nam: Tập huấn dân vận năm 2018
Sáng ngày 06.11, Khối Dân vận Đảng ủy xã Bình Nam tổ chức lớp tập huấn công tác Dân vận Đảng ủy năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp, Thạc sĩ, Giảng viên trường Chính trị Quảng Nam trực tiếp báo cáo các chuyên đề về công tác Dân vận.
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
Đảng ta và Bác Hồ luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Thời gian gần đây, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược về công tác dân vận. Đối với huyện Thăng Bình, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nói chung, trong đó có công tác dân vận chính quyền. Các ban ngành và UBND cấp xã đã phối hợp với...
Tọa đàm “Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền” trên địa bàn huyện Thăng Bình
Sáng ngày 22/8/2018, Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi Tọa đàm về ““Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện”. Đ/c Hồng Quốc Cường- PBT, Chủ tịch UBND huyện và đ/c Võ Tấn Tấn Thuận- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng chủ trì buổi Tọa đàm.
Phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”
Trong những năm qua các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn xã Bình Sa đã phát huy và đạt được những kết quả nhất định, từ cách làm hay, hiệu quả đem lại tích cực được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.“Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, đảng viên làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, nhân dân cảm nhận được sự chia sẻ, tâm huyết của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương...
Ban Dân vận Huyện ủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
Sáng ngày 5/7/2018, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đăng nhập

 
 Liên Kết Web

Trang tin điện tử Đảng bộ huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập