Kiểm tra

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy công bố quyết định và tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình
Sáng ngày 04/6/2019, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Võ Xuân Ca - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính...
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018
Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKT) Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2019, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Sáng ngày 16/10/2018, UBKT Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 -16/10/2018).
Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Kiểm tra Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhân tố quan trọng đảm bảo cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tiêu cực, giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua (16/10/1948-16/10/2018),...Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày