Kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021
Trong 02 ngày 28 và 29/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021 cho 125 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.
Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Một trong những điểm nhấn của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”.
Thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
Xuất phát từ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013) và Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vị phạm (thay thế Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08/10/2014), Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là cơ sở để việc thi hành kỷ luật...
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Kịp thời phát hiện, làm rõ, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng chính là để mỗi cán bộ, đảng viên, TCĐ rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc; nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng