Kiểm tra

Những điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Công tác kiểm tra, giám sát chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021
Trong 02 ngày 28 và 29/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021 cho 125 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.
Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Một trong những điểm nhấn của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”.
Thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
Xuất phát từ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013) và Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vị phạm (thay thế Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08/10/2014), Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là cơ sở để việc thi hành kỷ luật...Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng