Kiểm tra

Thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
Xuất phát từ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013) và Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vị phạm (thay thế Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08/10/2014), Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là cơ sở để việc thi hành kỷ luật...
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Kịp thời phát hiện, làm rõ, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng chính là để mỗi cán bộ, đảng viên, TCĐ rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc; nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng ở Đảng bộ xã Bình Tú
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng, 5 năm qua 2015-2020, Đảng ủy xã Bình Tú đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xác định đây là biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa những sai phạm trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng; những yếu tố đó đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy công bố quyết định và tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình
Sáng ngày 04/6/2019, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Võ Xuân Ca - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính...Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày