Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành công văn chỉ đạo việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Quảng Nam triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký ban hành Văn bản số 1779/UBND-KGVX về việc triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cao điểm
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cao điểm
Bình Dương ra quân tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Trước diễn tiến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, UBND xã Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động để tăng cường phòng chống dịch bệnh, đồng thời, nâng cao ý thức cho nhân dân trên địa bàn. UBND xã Bình Dương tiến hành họp đột xuất BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ra Thông báo đề nghị tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Bình Dương.
Các hàng quán đồng loạt đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19
Những ngày qua, ngay khi có chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình đã vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động nhắc nhở các hộ không buôn bán, tụ tập đông người. Hầu hết các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thăng Bình đều đồng thuận và chấp hành nghiêm.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày