Tổ chức - Cán bộ

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Có thể nói chi bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng.
Khó khăn trong kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân
Chủ doanh nghiệp là đảng viên có vai trò quan trọng trong công tác phát triển Đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, việc thí điểm kết nạp đội ngũ này vào Đảng ở Đảng bộ huyện Thăng Bình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Sáng ngày 9.1, Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến dự.
Xây dựng chi bộ quân sự xã, thị trấn vững mạnh
Trong những năm qua, chi bộ quân sự xã, thị trấn trên đại bàn huyện Thăng Bình đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, trực tiếp củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chi bộ quân sự đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và xây dựng lực lượng dân quân nói riêng ở cơ sở, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa...
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong ngày