Tổ chức - Cán bộ

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Với việc xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Phục coi đây là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
Những Bí thư Chi bộ gương mẫu
Luôn gần dân, sát dân và là tấm gương mẫu mực đi đầu trong lãnh đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Nhiều đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, khu phố đã có cách làm hay, sáng tạo, đầy trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; qua đó, có nhiều thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.
Vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa bàn dân cư
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Bình Quế, chi bộ thôn Bình Hội đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, ở Đảng bộ huyện Thăng Bình có nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các đảng viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điển hình là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020
Ngày 20/10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 49-CV/HU về kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020. BBT Trang TTĐT Đảng bộ huyện đăng tải toàn bộ các nội dung liên quan đến nội dung kiểm điểm, đánh giá năm 2020Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)