Tổ chức - Cán bộ

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Bình Dương
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Bình Dương đã nỗ lực triển khai, đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội.
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam (khóa XX) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đã tạo bước chuyển biến rõ nét ở các TCCS đảng trên địa bàn huyện. Nghị quyết đã thật sự đi vào cuộc sống, từng TCCSĐ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị; TCCS đảng đã thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
Xây dựng Đảng ở Bình Đào: Chú trong tạo nguồn
Công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, không chỉ kịp thời bổ sung về số lượng mà để chuẩn bị cho lớp cán bộ kế cận cho hiện tại và tương lai, đủ sức gánh vác trọng trách công việc được giao. Tuy vậy, nguồn để kết nạp đảng viên mới đang là bài toán khó đặt ra với mỗi chi bộ, tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Thế nhưng ở huyện Thăng Bình, đã có nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sát với tình hình thực tế, đặc biệt là phát huy...
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chính vì vậy, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã cụ thể hoá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh...
Thăng Bình – Đông Sơn: 63 năm nghĩa tình son sắc, thủy chung
Mối quan hệ Đông Sơn- Thăng Bình 63 năm qua mang đậm nghĩa và tình. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, hai huyện đã kề vai sát cánh, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong những năm tháng ác liệt, gian khổ của chiến tranh và ngày hôm nay lại cùng nhau hỗ trợ, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được. Đảng bộ và Nhân dân hai huyện Đông Sơn- Thăng Bình sẽ luôn nắm chặt tay nhau cùng tiếp bước trên con đường phía trước, tô đậm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn của hai địa phương.

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng