Tổ chức - Cán bộ

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chính vì vậy, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã cụ thể hoá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh...
Thăng Bình – Đông Sơn: 63 năm nghĩa tình son sắc, thủy chung
Mối quan hệ Đông Sơn- Thăng Bình 63 năm qua mang đậm nghĩa và tình. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, hai huyện đã kề vai sát cánh, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong những năm tháng ác liệt, gian khổ của chiến tranh và ngày hôm nay lại cùng nhau hỗ trợ, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được. Đảng bộ và Nhân dân hai huyện Đông Sơn- Thăng Bình sẽ luôn nắm chặt tay nhau cùng tiếp bước trên con đường phía trước, tô đậm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn của hai địa phương.
Tăng cường củng cố, xây dựng dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là một nhiệm vụ cấp bách để xây dựng, củng cố Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Quán triệt quan điểm đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất và đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện
Thời gian qua, đội ngũ Bí thư chi bộ thôn, phố trên địa bàn huyện đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương; là hạt nhân đoàn kết, là cầu nối của Đảng với quần chúng Nhân dân.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đảng bộ xã Bình Sa hiện có 10 chi bộ với 193 đảng viên. Thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên xã Bình Sa đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa" nhằm nhận diện và có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, góp phần...Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng