Tổ chức - Cán bộ

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020
Ngày 20/10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 49-CV/HU về kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020. BBT Trang TTĐT Đảng bộ huyện đăng tải toàn bộ các nội dung liên quan đến nội dung kiểm điểm, đánh giá năm 2020
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Có thể nói chi bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng.
Khó khăn trong kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân
Chủ doanh nghiệp là đảng viên có vai trò quan trọng trong công tác phát triển Đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, việc thí điểm kết nạp đội ngũ này vào Đảng ở Đảng bộ huyện Thăng Bình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Sáng ngày 9.1, Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến dự.
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong ngày