Tổ chức - Cán bộ

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ trường học
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Hội nghị trực tuyến công tác xây dựng Đảng
Sáng ngày 30/8/2022, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Thăng Bình có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ.
Thăng Bình thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031
Sáng ngày 24.3, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Các đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Quang Hạt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đức Bình - Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.
Một số định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng năm 2022
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Nhiều tổ chức đảng đã có những giải pháp cụ thể, sát thực để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Ðảng trên địa bàn huyện Thăng Bình đã đạt được kết quả quan trọng. TCCS đảng được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều TCCS đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính...Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng