Tổ chức - Cán bộ

Thăng Bình thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031
Sáng ngày 24.3, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Các đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Quang Hạt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đức Bình - Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.
Một số định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng năm 2022
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Nhiều tổ chức đảng đã có những giải pháp cụ thể, sát thực để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Ðảng trên địa bàn huyện Thăng Bình đã đạt được kết quả quan trọng. TCCS đảng được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều TCCS đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính...
Nghiêm túc, thực chất trong kiểm điểm cuối năm
Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
Quy định về những điều đảng viên không được làm
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011.Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng