Các dự án

Công bố quy hoạch Khu Nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam.
Sáng ngày 18/2, Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T phối hợp với UBND xã Bình Dương tổ chức giới thiệu Quy hoạch Đề án Khu Nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam.
Đổi thay ở vùng đông Thăng Bình
Nhờ triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đầu tư, thúc đẩy phát triển, vùng đông Thăng Bình đã thay da đổi thịt, cuộc sống của người dân được nâng cao.
Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hiện trạng, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các xã vùng Đông huyện
Qua 03 năm thực hiện Kết luận 25-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy , về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh trên địa bàn huyện Thăng Bình, đã góp phần tạo nên một diện mạo mới tại vùng Đông của huyện, dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng chuyển dần các ngành dịch vụ. Cùng với đó, công tác phối hợp trong quản lý hiện trạng, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các xã vùng Đông huyện cũng được chú trọng.
Chuyển biến mạnh mẽ vùng Đông Thăng Bình
Qua 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 25-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Kết luận 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Thăng Bình đã đạt được những kết quả tích cực. Các dự án trọng điểm đã và đang đầu tư ở vùng Đông Thăng Bình mở ra cơ hội thay da đổi thịt cho vùng cát trắng. Đời sống của người dân cũng chuyển biến mạnh mẽ khi các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ ngày càng...
Bình Hải tăng cường công tác quản lý hiện trạng
Cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng trong vùng dự án, thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng đã được xã Bình Hải thường xuyên quan tâm, góp phần tạo mặt bằng sạch để các dự án được triển khai, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày