Kinh tế

Thăng Bình phát triển sản phẩm OCOP
Năm 2020, huyện Thăng Bình có 10 cơ sở sản xuất đăng ký sản phẩm tham gia dự thi Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP và 4 sản phẩm đăng ký thi nâng hạng. Bên cạnh cải thiện chất lượng, đầu tư mẫu mã, bao bì..., các chủ thể có sản phẩm dự thi đang tích cực xây dựng nguồn nguyên liệu tại chỗ để chủ động trong sản xuất.
Thăng Bình khuyến khích mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn
Cùng với tỉnh Quảng Nam, huyện Thăng Bình đang có nhiều cơ chế để khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay, đa số người dân trồng rừng chỉ khoảng từ 3 đến 4 năm là thu hoạch. Do đó, việc mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Bình Nguyên tự tin bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, xã Bình Nguyên đã có những cố gắng trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Từ đây, Bình Nguyên tự tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
Sức dân trong xây dựng Nông thôn mới ở Bình Chánh
Nhiều năm qua, xã Bình Chánh luôn là một trong những địa phương dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Thăng Bình. Để có được những thành tích đó, Đảng bộ và chính quyền xã Bình Chánh luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Nhờ đó, nhân dân trên địa bàn xã đã đồng lòng và có nhiều đóng góp thiết thực cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Đẩy nhanh việc quyết toán công trình tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 - 2020 và các xã công nhận lại sau 5 năm
Chiều ngày 19.5, ông Nguyễn Văn Hương – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác quyết toán công trình đầu tư tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019 – 2020 và các xã công nhận lại sau 5 năm đạt chuẩn.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày