Hội đồng nhân dân huyện

CÁC ĐỒNG CHÍ
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT  Ảnh đại diện   Họ và Tên  Chức vụ  Điện thoại/Email 
 1  

Phan Công


Vỹ


TUV, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện


ĐT: 
Email:congvy65@gmail.com
 2  
 Hồ Văn Minh  HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện ĐT:
Email:minhvphutb@gmail.comĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng