Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan toả tình đời từ các mô hình học tập và làm theo gương Bác tại Hội LHPN xã Bình Trị
Trong hơn 5 năm qua, xác định rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã Bình trị, huyện Thăng Bình đã tổ chức triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác rất sáng tạo và hiệu quả, tạo hiệu ứng mạnh mẽ về tình yêu thương, tình người, góp phần làm đẹp hơn cho cuộc sống chúng ta.
Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ngày 02/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình, Hà Nội) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Đây là một văn kiện chính trị - pháp lý có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại vô cùng to lớn trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, thể hiện đặc sắc tư tưởng nhân văn, dòng hợp lưu trí tuệ của nhân loại.
Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Bình Tú
Nhận thức rõ việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thiết thực trong thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ xã Bình Tú đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Thăng Bình luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; xem đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển nhân tố con người, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Để thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương,...
"Trọn việc Đảng, tròn việc dân"
Những năm qua, nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện được các cấp Hội trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, các tầng lớp HVPN. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong hoạt động này, tiêu biểu chị Võ Thị Lục, sinh năm 1963 ở tại thôn Bình Khương, xã Bình Giang.Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày