Huyện ủy


CÁC ĐỒNG CHÍ
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG
 HUYỆN ỦY THĂNG BÌNH 
KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 TT Ảnh đại diện Họ và tên  Chức vụ, nơi công tác Điện thoại / Email 
 1
Phan Công  Vỹ TUV, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện
ĐT: 0913423476
Email: congvy65@gmail.com
 2   Lê Quang  Hạt Phó Bí thư Thường trực
 Huyện ủy
ĐT: 0905472280
Email: quanghattt@yahoo.com.vn
 3   Võ Văn Hùng
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 
Email: hungchulai@gmail.com
 4   Nguyễn Đức  Bình Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
ĐT:
Email: binhvptu@gmail.com
 5   Võ Tấn   Thuận UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
ĐT: 0905662851
Email: votanthuan01@gmail.com
 6   Đoàn Văn Tùng  UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  ĐT: 
Email: xuantung1962@gmail.com
 7   Võ Thị Đoan Trang  UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ĐT:
Email: trangvo165@gmail.com
 8   Nguyễn Thanh   Phong UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
 
ĐT:
Email: thanhphonghutb@gmail.com
  Hồ Văn Minh  UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện ĐT:
Email:minhvphutb@gmail.com
 10    Trần Văn Xuân UVTV, Trưởng Công an huyện  ĐT:
Email:  
 11   Trần Quang Trung  UVTV, CHT BCH Quân sự huyện ĐT:
Email:
 12  
Phan Thị 
 
Nhi 
 
UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện ĐT:
Email:phannhi79@gmail.com
 13   Nguyễn Đình Tư  UVTV, Bí thư Đảng ủy TT Hà Lam  
 14
Hoàng Văn Tửu  HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy  ĐT: 0905594258
Email: tuunoivu@gmail.com
           

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng