Hoạt động của các cấp Ủy

Đồng chí Nguyễn Đức Bình được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 15/9/2020, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đ/c Nguyễn Chín - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đ/c Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ xã Bình Sa trong tình hình mới
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Bình Sa luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, qua đó góp phần tích cực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh.
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Trang TTĐT Đảng bộ huyện Thăng Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay
Ngày 12/8/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày