Hoạt động của các cấp Ủy

Đảng bộ xã Bình Chánh sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
Sáng ngày 13/6/2019, Đảng bộ xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Phát huy vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 30/5/2019, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền, với Nhân dân năm 2019
Sáng ngày 08/5/2019, xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với nhân dân thôn Tú Trà năm 2019. Tham dự đối thoại có đồng chí Phạm Hồng Việt - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và đại diện UBMT, các đoàn thể và các ban ngành của xã…
Đảng ủy xã Bình Nguyên học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019
Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Thăng Bình, sáng ngày 09/4/2019 Đảng ủy xã Bình Nguyên tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởn, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, đảng viên trong toàn Đảng bộ và cán bộ ngoài Đảng từ thôn trở lên.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày