Search
Làm phân hữu cơ từ phụ phẩm rơm nấm | Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 | Thăng Bình có hai Di tích vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh | Kết quả công tác Mặt trận huyện Thăng Bình năm 2023 | Thăng Bình thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Thăng Bình huy động hơn 320 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Thăng Bình giành giải nhì toàn đoàn giải Taekwondo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam | Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 | Thanh niên Thăng Bình tình nguyện nhập ngũ | Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền | Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang | Thăng Bình thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E | Thăng Bình - Hội nghị chuyên đề công tác cán bộ | Hội LHPN huyện Thăng Bình: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền | Nhận diện, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc | Mỗi người dân là một “Tuyên truyền viên” | Người dân Bình Tú đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn | Kết nạp đảng cho học sinh THPT ở Thăng Bình
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xây dựng Đảng

Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp cho Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.
Nhận diện, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc
Bên cạnh thông tin tích cực thì hiện nay, lợi dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ, trước “cơn bão” thông tin trên mạng xã hội, một số lượng không nhỏ thông tin xấu, độc do các thế lực phản động, các phần tử chống đối cơ hội chính trị và cả những cá nhân thiếu hiểu biết tung ra đã làm mất trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang dư luận, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do vậy,...
Tiếp tục phát huy vai trò của Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt chi bộ
Cùng với báo, tạp chí của Đảng, Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành hằng tháng là tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; kênh thông tin chính thống tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện.
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh và đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta,...
Cách mạng Tháng Mười và bài học đối với cách mạng Việt Nam
Cách đây 106 năm, ngày 07/11/1917, một sự kiện lịch sử vĩ đại của nhân loại đã diễn ra ở nước Nga, quần chúng Nhân dân dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công, phá vỡ mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng