Xây dựng Đảng

Chú trọng những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ đến
Một trong những nội dung được các địa phương của huyện Thăng Bình tập trung trong báo cáo trình tại Đại hội Đảng sắp đến đó là mục tiêu, giải pháp để phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tùy theo điều kiện thực tế, tiềm năng phát triển và thế mạnh của từng đơn vị mà mỗi tổ chức cơ sở Đảng đã thảo luận, đưa ra những nhóm giải pháp cụ thể.
Gần dân để vận động
Xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Do vậy, việc đổi mới công tác dân vận là mục tiêu đặt ra đối với đội ngũ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình; qua đó, góp phần giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh”…
Về nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Thăng Bình
Tại huyện Thăng Bình, chi bộ Đảng đầu tiên tại Tây Giang ra đời vào ngày 19.6.1936 đánh dấu mốc quan trọng về phong trào đấu tranh đòi dân sinh - dân chủ ở xã Bình Sa nói riêng và huyện Thăng Bình nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những sự kiện, phong trào hoạt động cách mạng nơi đây là minh chứng rõ nét về vùng đất, con người, tinh thần yêu nước, truyền thông đấu tranh cách mạng của nhân dân địa phương.
Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng để đưa đất nước tiếp tục tiến lên
Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào yêu nước diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy tinh thần bất khuất, khí phách anh hùng, nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc ( Hồ Chí Minh), Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập,...
Đảng bộ huyện Thăng Bình, quá trình hình thành và phát triển
Năm 1930, sau khi Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở Quảng Nam (28/03/1930), những đảng viên đầu tiên ở Thăng Bình được kết nạp. Cờ đỏ, búa liềm, truyền đơn kỷ niệm ngày 1.5 xuất hiện trước cổng phủ đường ngã tư Ngọc Phô, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng của phong trào cách mạng huyện nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày