Xây dựng Đảng

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền tại xã Bình Trung
Giao ban công tác dân vận cụm Tây 9 tháng năm 2020
Chiều ngày 14/9/2020, tại Hội trường xã Bình Định Bắc, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác dân vận cụm Tây 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đồng chí Trương Văn Việt – Phó Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Chuyển biến trong thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị
Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị” ở huyện Thăng Bình, nhất là cơ quan chính quyền các cấp về công tác dân vận được nâng lên; vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được khẳng định và đạt được những kết quả quan trọng.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thăng Bình (nay là Ban Tuyên giáo Huyện ủy) phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở cơ sở.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày