Xây dựng Đảng

Xuất bản công trình Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Thăng Bình vừa hoàn thành việc xuất bản hai tập sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Thăng Bình (1975 - 2015)” và “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thăng Bình (1945 - 2015)”.
Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng ở Đảng bộ xã Bình Tú
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng, 5 năm qua 2015-2020, Đảng ủy xã Bình Tú đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xác định đây là biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa những sai phạm trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Thăng Bình hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở
Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Thăng Bình đã hoàn thành đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tại các địa phương, đơn vị.
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện Thăng Bình
Trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch phản động không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược "Diễn biến hoà bình". Trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử thì việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin đối với Nhân dân là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng, đặc biệt thông qua kênh nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.
Chuyển biến trong thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược
Trong nhiệm kỳ qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Thăng Bình phát triển nhanh, bền vững.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày