Xây dựng chính quyền

Sắp xếp, tổ chức lại các hội quần chúng trên địa bàn huyện Thăng Bình
Theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Thăng Bình, thời gian đến, số tổ chức hội quần chúng cấp huyện sẽ giảm từ 13 hội còn 07 hội, trong đó giải thể 02 hội, có 02 hội hợp nhất và 03 hội sáp nhập.
Thị trấn Hà Lam bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2021
Sáng ngày 26/5/2019, 9/9 khu phố trên địa bàn Thị trấn Hà Lam đã tổ chức bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2021.
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Thăng Bình
Sáng ngày 3.5.2019, UBND huyện Thăng Bình tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện năm Dân vận chính quyền 2018, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện năm Dân vận chính quyền 2019
Chiều ngày 24.4.2019, huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện “năm dân vận chính quyền” 2018, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “năm dân vận chính quyền” 2019
Các xã Bình Chánh, Bình Định Bắc sắp xếp, tổ chức lại thôn
Thực hiện quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND huyện Thăng Bình về triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; các xã Bình Chánh, Bình Định Bắc tổ chức công bố quyết định sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày