Xây dựng chính quyền

Xã Bình Hải tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng; gặp mặt cuối năm 2018
Sáng ngày 25 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân xã Bình Hải tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng; gặp mặt cuối năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2019
Sáng ngày 11/1, Chủ tịch UBND huyện Hồng Quốc Cường chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai chương trình công tác năm 2019.
UBND xã Bình Chánh tổ chức lễ Chào cờ Đầu năm 2019 và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Nhân dịp đầu năm mới 2019, UBND xã Bình Chánh vừa tổ chức lễ chào cờ đầu năm và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hội đồng nhân dân xã Bình An khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 7, thường kỳ cuối năm 2018.
Hội đồng nhân dân thị trấn Hà Lam tổ chức Kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Trong thời gian 02 ngày 26-27/12/2018, Kỳ họp đã được nghe UBND thị trấn Hà Lam trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo của HĐND về tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và một số nội dung khác.

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Trang tin điện tử Đảng bộ huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày