Xây dựng chính quyền

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Mục đích, yêu cầu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên...
UBMTTQ xã Bình Sa, Bình Tú, Bình Nam tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần thứ nhất
* Sáng ngày 05/02/2021 UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử dại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Bình Dương, Bình Đào triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Sáng ngày 02/02/2021, Ủy ban bầu cử xã Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai các văn bản và hướng dẫn chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cac cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Quán triệt và hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Sáng ngày 29.1, Ủy ban bầu cử huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao đạo đức công vụ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính
Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) được xem là một trong những khâu đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Để đạt được mục tiêu đó, chất lượng và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)