Thông tin - Tư liệu

Thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Thống nhất thời gian thành lập các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930 trên cơ sở hợp nhất của các tổ chức cộng sản được thành lập trước đó, là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, từ trước đến nay, việc thể hiện thời gian thành lập các tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các công trình lịch sử Đảng, giáo trình Lịch sử Đảng, sách giáo khoa không thống nhất, gây khó khăn cho người đọc, nghiên cứu.
Ban Bí thư yêu cầu sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày