Search
Làm phân hữu cơ từ phụ phẩm rơm nấm | Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 | Thăng Bình có hai Di tích vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh | Kết quả công tác Mặt trận huyện Thăng Bình năm 2023 | Thăng Bình thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Thăng Bình huy động hơn 320 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Thăng Bình giành giải nhì toàn đoàn giải Taekwondo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam | Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 | Thanh niên Thăng Bình tình nguyện nhập ngũ | Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền | Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang | Thăng Bình thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E | Thăng Bình - Hội nghị chuyên đề công tác cán bộ | Hội LHPN huyện Thăng Bình: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền | Nhận diện, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc | Mỗi người dân là một “Tuyên truyền viên” | Người dân Bình Tú đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn | Kết nạp đảng cho học sinh THPT ở Thăng Bình
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
Thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên luôn được xem là rường cột và tương lai của đất nước; là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Thực tiễn chứng minh với những thành quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đến nay đã khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, mọi hoạt động của Đoàn đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng để đảm bảo...
Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở huyện Thăng Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực.
Phát triển kinh tế biển ở Thăng Bình
Thăng Bình là huyện đồng bằng ven biển phía Đông Nam của tỉnh Quảng Nam, với chiều dài bờ biển gần 25 km chạy dài dọc qua các xã phía Đông của huyện gồm Bình Minh, Bình Dương, Bình Nam, Bình Hải. Với tiềm năng lớn về biển, huyện Thăng Bình đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với nhiều bước đột phá trong phát triển kinh tế biển. Nhờ đó, kinh tế biển của huyện đã có nhiều khởi sắc, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế biển bền vững gắn với cơ cấu lại...
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong phát triển đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW) trên địa bàn huyện Thăng Bình đã...
Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 06/3/2013 của Huyện ủy về “xây dựng lực lượng dự bị động viên” trên địa bàn huyện Thăng Bình đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) được tiến hành chặt chẽ, thống nhất, nghiêm túc, đúng quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy,...


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng