Tin hoạt động của Huyện ủy

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 30/5/2019, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ hàng tháng
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Thường trực Huyện ủy vừa thông báo thời gian tiếp công dân định kỳ.
Gặp mặt cán bộ lãnh đạo chủ chốt tiền nhiệm của huyện qua các thời kỳ
Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 25/01/2019, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện kinh qua đã nghỉ hưu, chuyển công tác; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX.
Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
Ngày 18/01/2019, Huyện ủy Thăng Bình ban hành Thông tri số 06-TT/HU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Để đảm bảo các điều kiện cho nhân dân trong toàn huyện đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tổ chức bộ máy
Quán triệt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra; trong gần 1 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã tập...Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày