Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 523 items in 27 pages
Số 394-TB/HU 20/04/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Chánh về ...
Số 317-BC/HU 18/04/2023 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán ...
Số 393-TB/HU 17/04/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Công Vỹ- TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ GPMB ngày 13/4/2023 (số ...
Số 664-QĐ/HU 13/04/2023 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
Số 315-BC/HU 12/04/2023 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê ...
Số 314-BC/HU 07/04/2023 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng ...
Số 547-CV/HU 06/04/2023 Công văn về việc thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị
Số 388-TB/HU 05/04/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với Chi ủy Chi bộ và Lãnh đạo Phòng Tài chính ...
Số 311-BC/HU 31/03/2023 Sơ kết 05 năm thực hiện Chị thị số 24-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình ...
310-BC/HU 31/03/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
307-BC/HU 30/03/2023 Báo cáo tình hình công tác quý 1/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2/2023
Số 27-CTr/HU 30/03/2023 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 11/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ...
306-BC/HU 28/03/2023 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy huyện
304-BC/HU 27/03/2023 Báo cáo phát triển đảng viên trong học sinh, học sinh và doanh nghiệp ngoài nhà nước
305-BC/HU 27/03/2023 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quản lý đầu tư công; QH đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị
Số 386-TB/HU 27/03/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Bình - Phó Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ...
Số 07-NQ/HU 27/03/2023 Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 27/3/2023 của Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình ...
Số 384-TB/HU 22/03/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phú về xây ...
303-BC/HU 22/03/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của BBT khóa IX về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ chi bộ cơ sở cơ quan
Số 23-QC/HU 17/03/2023 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Thăng Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng