Xây dựng đô thị văn minh

Thăng Bình nỗ lực xây dựng và phát triển đô thị
Công tác xây dựng và phát triển đô thị được xem là động lực, là hạt nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Thời gian qua, huyện Thăng Bình đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác phát triển đô thị; tập trung thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng văn minh, hiện đại và ngày càng đồng bộ, xây dựng Hà Lam cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại IV và Bình Minh cơ bản đạt chuẩn đô thị loại V.
Sơ kết 2 năm về phát triển đô thị
Chiều ngày 5.11, UBND huyện Thăng Bình tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Huyện ủy và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND huyện về phát triển đô thị trên điạ bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Bí thư Huyện ủy Phan Công Vỹ, Chủ tịch UBND huyện Văn Hùng chủ trì hội nghị.
Bình Minh chuyển mình lên đô thị
Thời gian qua, xã Bình Minh đã tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2020 theo tinh thần Kết luận 38-KL/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở THĂNG BÌNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Trong nhữ ng năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm. Kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư xây dựng cùng với việc phát triển hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ công cộng và nhà ở đã góp phần mang lại diện mạo khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống tốt hơn cho cư dân.
PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG THỊ TRẤN HÀ LAM ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV
Với sự nỗ lực trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn, qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Hà Lam giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020, thị trấn Hà Lam đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực; tạo niềm tin để địa phương phấn đấu trở thành đô thị loại IV vào năm 2020.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng