Đảng Ủy các Xã, Thị trấn

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên tại Đảng bộ xã Bình Trung
Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Trung thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện đạt hiệu quả.
Đảng bộ các xã Bình Đào, Bình Tú, Bình Sa, Bình Chánh tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019
Đảng bộ các xã Bình Đào, Bình Tú, Bình Sa, Bình Chánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Đảng bộ xã Bình Quý tổ chức Hội nghị Đảng bộ quán triệt các văn bản của cấp trên
Sáng ngày 07/11/2019 Đảng bộ xã Bình Quý tổ chức Hội nghị Đảng bộ nhằm Quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng.
Đảng ủy xã Bình Nam quán triệt các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2015
Sáng ngày 18/10/2019, Đảng ủy xã Bình Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 45-CT/TU, Chỉ thị số 25-CT/HU và các văn bản liên quan đến đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Bình Tú hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; Đảng ủy xã Bình Tú đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2021. Hiện nay, 14/14 Chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày