Đảng Ủy các Xã, Thị trấn

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ xã Bình Sa trong tình hình mới
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Bình Sa luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, qua đó góp phần tích cực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh.
Bình Trung chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Bình Trung hiện có 12 Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), với 231 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã Bình Trung luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng bộ thị trấn Hà Lam, xã Bình Qúy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 25-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thông báo số 565-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; những ngày này, đảng bộ các xã, thị trấn tiến hành tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ 2015 - 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện các nội dung khác theo quy định.
Đảng bộ xã Bình Quế tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 12.6, ông Nguyễn Đức Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Võ Tấn Thuận - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Đình Tư - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng 99 đảng viên chính thức của Đảng bộ xã Bình Quế đã tham dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là địa phương thứ 20 của huyện Thăng Bình hoàn thành Đại hội cơ sở.
Đảng bộ các xã Bình Phú, Bình Triều, Bình Trị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 25-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thông báo số 565-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; những ngày này, đảng bộ các xã, thị trấn tiến hành tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ 2015 - 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện các nội dung khác theo quy định.
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày