Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 11 GoPage size:
Công văn đề nghị góp ý báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh
Đề cương truyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Công văn triển khai thực hiện năm Dân vận chính quyền 2020
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020; 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 - 28/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2020) và 45 năm Ngày giải phóng huyện Thăng Bình (26/3/1975 - 26/3/2020)
Quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú
Kế hoạch phân công chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020
Chương trình công tác năm 2020 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Thông báo kết quả xếp loại TCCS Đảng năm 2019
Mời dự Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá kiểm điểm
Kế hoạch tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Thông báo phân công dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Quyết định thành lập tổ biên tập và bộ phận giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng