Cải cách hành chính

Hội đồng nhân dân xã Bình Đào tổ chức kỳ họp thứ 5
Ngày 29/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Bình Đào tổ chức kỳ họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2017, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triển năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; đồng thời xem xét và quyết định các nội dung khác theo luật định.
Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân thị trấn Hà Lam khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 28/12/2017, Hội đồng nhân dân thị trấn Hà Lam tổ chức kỳ họp thứ sáu khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị trấn năm 2017 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2018.
Hội đồng nhân dân xã Bình Nam - khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ năm
Sáng ngày 26/12/2016, HĐND xã Bình Nam – khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 5. Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Xuân Tùng – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đ/c trong Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ; 25 vị đại biểu HĐND xã khóa XII; các đ/c Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã.
Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
Ngày 26/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII đã tiến hành kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2017, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2018, đồng thời xem xét và...
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại huyện Thăng Bình.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT năm 2017 của Sở Nội vụ; Ngày 08/9/2017, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức thuộc huyện.

Đăng nhập

 
 Liên Kết Web

Trang tin điện tử Đảng bộ huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập