Cải cách hành chính

Xã Bình Hải tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng; gặp mặt cuối năm 2018
Sáng ngày 25 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân xã Bình Hải tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng; gặp mặt cuối năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2019
Sáng ngày 11/1, Chủ tịch UBND huyện Hồng Quốc Cường chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai chương trình công tác năm 2019.
UBND xã Bình Chánh tổ chức lễ Chào cờ Đầu năm 2019 và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Nhân dịp đầu năm mới 2019, UBND xã Bình Chánh vừa tổ chức lễ chào cờ đầu năm và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Hội đồng nhân dân xã Bình Đào tổ chức kỳ họp thứ 5
Ngày 29/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Bình Đào tổ chức kỳ họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2017, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triển năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; đồng thời xem xét và quyết định các nội dung khác theo luật định.
Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân thị trấn Hà Lam khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 28/12/2017, Hội đồng nhân dân thị trấn Hà Lam tổ chức kỳ họp thứ sáu khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị trấn năm 2017 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2018.

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Trang tin điện tử Đảng bộ huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày