Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ HUYỆN ỦY VIÊN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Vui lòng click chuột vào tiêu đề để xem

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng