Nông nghiệp - Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ

Tiếp tục phấn đấu thu Thuế vượt mức năm 2019
Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, Chi Cục thuế huyện Thăng Bình đã thực hiện việc thu ngân sách nhà nước (NSNN) được hơn 193 tỷ đồng, đạt hơn 136% so với dự toán Pháp lệnh, đạt 119% so với dự toán phấn đấu Cục thuế giao năm 2019 và tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch.
Đổi hướng nuôi cá mú
Tận dụng diện tích các ao nuôi tôm kém hiệu quả, ông Trần Công Thư ở thôn An Trân xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi cá mú, bước đầu đã đem lại hiệu quả ngoài mong đợi.
Bế giảng lớp đào tạo nghề nuôi tôm cho nông dân xã Bình Sa
Sáng ngày 04/10/2019, Trung tâm đào tạo nghề và hỗ trợ Nông dân tỉnh Quảng Nam cùng với Phòng Nông nghiệp- PTNT, Hội Nông dân huyện Thăng Bình và Hội Nông dân xã Bình Sa, tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề nuôi tôm thẻ chân trắng cho nông dân xã Bình Sa.
Nông dân Bình An phát triển các mô hình kinh tế
Thu Sương- Văn Toàn Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc cùng với tinh thần kiên trì, quyết tâm của người nông dân, những năm gần đây, trên địa bàn xã Bình An (huyện Thăng Bình), nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, những mô hình mới đã xuất hiện. Từ đó, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.
Kinh nghiệm từ mô hình tích tụ ruộng đất ở xã Bình Đào
Tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn đang là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Thực tiễn cho thấy, việc tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn và vùng sản xuất chuyên canh tập trung, gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần tăng hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác. Bình Đào là địa phương thực hiện thí điểm mô hình tích tụ tập trung ruộng đất của tỉnh Quảng Nam và bước đầu đã đạt được những kết quả rất tích cực.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày