Văn bản

 
Quyết định thành lập tổ biên tập và bộ phận giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết định thành lập tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công văn triệu tập Hội nghị sáng ngày 24/9
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05
Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công văn triệu tập Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Chỉ thị tiếp tục thực hiện CTMTQG Nông thôn mới
Thông báo trực Lễ Quốc khánh 2/9/2019
Triệu tập Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Công văn triệu tập HN Công tác cán bộ
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định 04-QĐi/HU, ngày 3/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý
Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Huyện ủy
Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Thăng Bình năm 2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn bản cùng chuyên mục:

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định 04-QĐi/HU, ngày 3/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý
Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Huyện ủy
Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Thăng Bình năm 2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyệnĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày