Văn bản

 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập và tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập và tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 20/04/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX (Đợt 2)
Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 12/8/2020 của Huyện ủy về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công văn đề nghị góp ý báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh
Đề cương truyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản cùng chuyên mục:

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 12/8/2020 của Huyện ủy về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công văn đề nghị góp ý báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh
Đề cương truyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Công văn triển khai thực hiện năm Dân vận chính quyền 2020
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)