Search
Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 | Thăng Bình có hai Di tích vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh | Kết quả công tác Mặt trận huyện Thăng Bình năm 2023 | Thăng Bình thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Thăng Bình huy động hơn 320 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Thăng Bình giành giải nhì toàn đoàn giải Taekwondo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam | Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 | Thanh niên Thăng Bình tình nguyện nhập ngũ | Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền | Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang | Thăng Bình thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E | Thăng Bình - Hội nghị chuyên đề công tác cán bộ | Hội LHPN huyện Thăng Bình: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền | Nhận diện, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc | Mỗi người dân là một “Tuyên truyền viên” | Người dân Bình Tú đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn | Kết nạp đảng cho học sinh THPT ở Thăng Bình | Huyện Thăng Bình công bố quyết định về công tác cán bộ
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 22 GoPage size:
Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 10/3/2022 kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch số 62-KH/HU, ngày 07/3/2022 kế hoạch thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng kháo XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đổn Đảng và hệ thổng chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa"
Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 07/3/2022 về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Hướng dẫn số 10-HD/HU, ngày 07/3/2022 hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Quy định số 240-QĐ/HU, ngày 07/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Quy chế số 19-QC/HU, ngày 28/02/2022 Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Công văn về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Chương trình số 17-CTr/HU, ngày 11/02/2022 chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 10/02/2022 về công tác khoa giáo năm 2022
Thông tri về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường Trực Huyện ủy năm 2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2022
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Huyện ủy Thăng Bình
Thông tri số 04-TT/HU về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Chương trình công tác năm 2022 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nghị quyết Số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030
Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025
Công văn về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao huyện Thăng Bình giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng