Văn bản

 
Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện
Công văn thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị
Công văn sử dụng phần mền đặc thù trong điều hành, tác nghiệp trên Internet
Giấy mời trực báo Bí thư Chi, Đảng bộ cơ quan
Công văn triệu tập lớp cập nhật kiến thức
Nghị quyết về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025
Đề án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025
Công văn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Công văn triển khai Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ường Đảng
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thế, cá nhân tiêu biểu, điển hành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện 3 năm (2016 - 2018)
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019) và 30 năm ngày quốc phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2019)
Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về thời gian tiếp công dân
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh năm 2019
Tiếp tục đặt mua, khai thác và sử dụng báo, tạp chí báo, tạp chí của Đảng
Quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ
Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Thông báo kết quả đánh giá tập thể lãnh đạo năm 2018
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018

Văn bản cùng chuyên mục:

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019) và 30 năm ngày quốc phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2019)
Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về thời gian tiếp công dân
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh năm 2019
Tiếp tục đặt mua, khai thác và sử dụng báo, tạp chí báo, tạp chí của Đảng
Quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ
Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Thông báo kết quả đánh giá tập thể lãnh đạo năm 2018
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệpĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày