Văn bản

 
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Công văn triển khai Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ường Đảng
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thế, cá nhân tiêu biểu, điển hành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện 3 năm (2016 - 2018)
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019) và 30 năm ngày quốc phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2019)
Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về thời gian tiếp công dân
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh năm 2019
Tiếp tục đặt mua, khai thác và sử dụng báo, tạp chí báo, tạp chí của Đảng
Quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ
Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Thông báo kết quả đánh giá tập thể lãnh đạo năm 2018
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Chương trình công tác năm 2019 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2019
Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thăng Bình vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình
Thông báo phân công Thường trực Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự kiểm điểm tại các TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị năm 2018


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày