Search
Thăng Bình về nhì giải Bóng chuyền nam vô địch tỉnh Quảng Nam 2024 | Bình Dương khai mạc Đại hội TD-TT năm 2024 | Bình Hải tổ chức học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | Thôn Thanh Ly 1 vô địch giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” xã Bình Nguyên năm 2024 | Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bình Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 | Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thăng Bình: Người dân đồng thuận | Bình Trung xây dựng 15 công trình thanh niên cấp xã | Thăng Bình công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện giai đoạn đến năm 2030 | Thăng Bình xếp thứ 2 toàn tỉnh về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách | UBKTHU Thăng Bình: Giao ban công tác Quý I năm 2024 | Thăng Bình giảm được 483 hộ nghèo trong 3 năm (2021-2023) | Năm 2024, Thăng Bình phấn đấu vận động hơn 11 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” | Mặt trận xã Bình Tú vận động được gần 870 triệu đồng Quỹ vì người nghèo | Người Bí thư chi bộ hết lòng vì dân | Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện thanh niên | Hiệu quả mô hình Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa giống xác nhận | Xã Bình Nguyên, Bình Hải khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao | Năm 2024, huyện Thăng Bình phấn đấu có 70% sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đạt 3 sao trở lên | Xã Bình Minh kỷ niệm 40 năm thành lập xã | Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đối thoại lần cuối với gia đình bà Bùi Thị Nuôi về giải tỏa đến bù
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 22 GoPage size:
Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 10/3/2022 kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch số 62-KH/HU, ngày 07/3/2022 kế hoạch thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng kháo XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đổn Đảng và hệ thổng chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa"
Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 07/3/2022 về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Hướng dẫn số 10-HD/HU, ngày 07/3/2022 hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Quy định số 240-QĐ/HU, ngày 07/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Quy chế số 19-QC/HU, ngày 28/02/2022 Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Công văn về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Chương trình số 17-CTr/HU, ngày 11/02/2022 chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 10/02/2022 về công tác khoa giáo năm 2022
Thông tri về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường Trực Huyện ủy năm 2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2022
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Huyện ủy Thăng Bình
Thông tri số 04-TT/HU về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Chương trình công tác năm 2022 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nghị quyết Số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030
Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025
Công văn về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao huyện Thăng Bình giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng