Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Cơ quan khác
Số/Ký hiệu: Số 71-KH/HU
Ngày ban hành: 09/10/2017
Người ký: Nguyễn Đức Tám
Ngày hiệu lực: 09/10/2017
Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:71-KH_quan_triet__trien_khai_Chi_thi_14_ve_nguoi_co_cong.pdf[ Tải về ]1.83 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng