Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 132 items in 7 pages
01-KL/HU 02/08/2011 về một số giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo bước đột phá xây dựng nông nghiệp toàn ...
08b-KH/HU 17/07/2011 triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến ...
08a-KH/HU 29/06/2011 bổ sung thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ năm 2011
01-TT/HU 20/06/2011 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017
13-CT/HU 20/06/2011 về việc tăng cường công tác quản lý hiện trạng và xử lý các vi phạm quy hoạch tại các dự án trên địa bàn huyện
07-KH/HU 20/05/2011 Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
12-CT/HU 09/05/2011 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2011
11-CT/HU 26/04/2011 Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế -xã hội năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ...
Số 96 -QĐ/HU 25/04/2011 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Huyện uỷ
07-QC/HU 19/04/2011 chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản cơ quan Huyện ủy Thăng Bình
10-CT/HU 18/03/2011 Về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2011 theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X
06-QC/HU 11/03/2011 Hoạt động của giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2010 - 2015
05-QC/HU 17/02/2011 QUY CHẾ LÀM VIỆC của Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình
04-QC/HU 15/02/2011 Về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Huyện uỷ
03-QC/HU 14/02/2011 Về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Huyện uỷ
09-CT/HU 14/02/2011 về tiếp tục thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn huyện Thăng Bình
04-CTr/HU 14/02/2011 Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “công tác dân vận trong tình hình mới”
05-KH/HU 27/01/2011 thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ năm 2011
08-CT/HU 18/01/2011 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Năm Thanh niên 2011 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – ...
02-CTr/HU 10/01/2011 Công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 của Huyện uỷ Thăng Bình

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng