Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 132 items in 7 pages
27 -CTr/HU 25/12/2013 Chương trình các Hội nghị năm 2014 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015
41 - KL/HU 20/12/2013 Kết luận của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Phát triển nền Đông y Việt ...
13-NQ/HU 17/12/2013 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
05 -HD/HU 03/10/2013 Hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
26 - KL/HU 30/08/2013 Kết luận hội nghị Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên ...
27-KL/HU 30/08/2013 Kết luận Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14 về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015
31 -CT/HU 30/08/2013 Chỉ thị v/v tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác phát triển đảng viên
32 -CT/HU 30/08/2013 Chỉ thị về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
24 - KL/HU 30/08/2013 Kết luận Hội nghị Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết ...
12-NQ/HU 30/08/2013 Về đẩy mạnh công tác giảm nghèo giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020
30 -CT/HU 26/07/2013 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thăng Bình lần thứ ...
202 -BC/HU 24/07/2013 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1422-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận ...
191 -BC/HU 01/07/2013 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế biển 2008 - 2012,phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020
194 -BC/HU 01/07/2013 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
29-CT/HU 27/05/2013 Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện
181 -BC/HU 17/05/2013 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây ...
182 - BC/HU 17/05/2013 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ...
175 - BC/HU 24/04/2013 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân ...
176 -BC/HU 24/04/2013 Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối ...
26 -CT/HU 29/03/2013 Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng