Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 132 items in 7 pages
Số 329 -BC/HU 09/06/2015 Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận 213-TB/TW của Ban Bí thư về vấn đề “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”
Số 330 -BC/HU 09/06/2015 Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”
115-KH/HU 09/06/2015 Kế hoạch Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI)

Số 328 -BC/HU 26/05/2015 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 1422-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Quyết định ...
Số 327 -BC/HU 25/05/2015 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ...
16-NQ/TW 18/05/2015 Nghị quyết về thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
771-QĐ/HU 24/04/2015 Quyết định V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ,
công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

772-QĐ/HU 24/04/2015 Quyết định V/v ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
Số 320 -BC/HU 23/04/2015 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/HU ngày 19/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm ...
Số 313- BC/HU 29/03/2015 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về “Tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình ...
15-NQ/HU 13/03/2015 NQ V/v phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
594-CV/HU 02/10/2014 V/v bố trí thời gian và công việc chuẩn bị Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020
47 - KL/HU 25/09/2014 Kết luận Hội nghị Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU (khóa XVIII) của Huyện ủy về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ...
90 -KH/HU 17/09/2014 Kế hoạch đại hội điểm và thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy
91 -KH/HU 17/09/2014 Kế hoạch công tác nhân sự Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
07 -HD/HU 16/09/2014 Hướng dẫncông tác nhân sự cấp ủy tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
38 -CTr/HU 16/09/2014 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con ...
42-CT/HU 15/09/2014 Chỉ thị về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
46 - KL/HU 29/08/2014 Kết luận Hội nghị Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
87 - KH/HU 14/08/2014 Kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ (2010-2015)

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng