Kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020
Ngày 20/10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 49-CV/HU về kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020. BBT Trang TTĐT Đảng bộ huyện đăng tải toàn bộ các nội dung liên quan đến nội dung kiểm điểm, đánh giá năm 2020
Nội dung Hướng dẫn số 07-CV/HU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 07-CV/HU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Các biểu mẫu của Phụ lục số 01 kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/HU
Các biểu mẫu của Phụ lục số 01 kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/HU
Các biểu mẫu của Phụ lục số 02 kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/HU
Các biểu mẫu của Phụ lục số 02 kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/HUĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)