Thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo

Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và đến hướng đến năm 2025
Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và đến hướng đến năm 2025
Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2020
Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2020
Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân Huyện Thăng Bình.
Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân Huyện Thăng Bình.
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019
Quy hoạch phân khu - Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Quy hoạch phân khu - Khu nghỉ dưỡng Nam Hội AnĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày