Tài liệu hội nghị

Dự thảo Chương trình công tác năm 2020
Vào lúc: 04h00, Ngày 15 tháng 12 năm 2019
Nội dung:
Dự thảo Chương trình công tác năm 2020
Tài liệu đính kèm:
Chuong_trinh_cong_tac_nam_2020.docx
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong ngày