Search
Công an huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 | Xã Bình Giang khánh thành nhà bia tưởng niệm 40 chiến sỹ bộ đội đặc công huyện Thăng Bình | Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử “70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được được tổ chức từ ngày 19/7 đến ngày 19/8/2024 | Hội LHPN huyện Thăng Bình phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình hiệp thương giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững | Bình Nguyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ với Nhân dân năm 2024 | Bình Trị: Thăm, tặng quà người có công cách mạng | Nông dân Thăng Bình chăm sóc lúa hè thu | HĐND huyện thông qua 12 nghị quyết quan trọng | Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E qua Thăng Bình | Thăng Bình nỗ lực giúp hội viên mù biết chữ | HĐND huyện Thăng Bình khai mạc kỳ họp lần thứ 18 | Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng | Chi hội phụ nữ vững mạnh toàn diện | Hội đồng hương Thăng Bình tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng hệ thống giám sát các tàu đánh bắt cá | Thăng Bình đạt 1 giải ba tại Hội thi mỹ thuật thiếu nhi Quảng Nam | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức hoạt động tình nguyện tại huyện Thăng Bình | Thăng Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024 | Chi bộ Trường THPT Thái Phiên kết nạp đảng viên mới cho 3 học sinh xuất sắc | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E: Thăng Bình kiên trì đối thoại, tuyên truyền | Tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài liệu hội nghị

Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15
Vào lúc: 07h30, Ngày 04 tháng 10 năm 2023
Nội dung:
1- Chương trình Hội nghị
2- Dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
3- Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.
4- Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cựu trong công tác cán bộ; Công văn 624-CV/HU, ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW
5- Quy định 818-QĐ/HU, ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định tiêu chí đánh giá “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.
6- Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.
7- Nội dung gợi ý thảo luận.
Tài liệu đính kèm:
Chuong_trinh_HNHU15_(Chinh_thức).doc
42-CT.pdf
114-_QD_ve_kiem_soat_quyen_luc_va_phong__chong_tham_nhung__tieu_cuc_trong_cong_tac_can_bo.pdf
117-Quy_dinh.pdf
818-_QD_tieu_chi_danh_gia_chi_bo_bon_tot.pdf
Noi_dung_goi_y_thao_luan_HNHU15.doc
624-CV_trien_khai_thuc_hien_Quy_dinh_so_114_cua_BCT.pdf
Bao_cao_9_thang_nam_2023_(trinh_HN).doc
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng