Search
Làm phân hữu cơ từ phụ phẩm rơm nấm | Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 | Thăng Bình có hai Di tích vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh | Kết quả công tác Mặt trận huyện Thăng Bình năm 2023 | Thăng Bình thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Thăng Bình huy động hơn 320 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Thăng Bình giành giải nhì toàn đoàn giải Taekwondo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam | Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 | Thanh niên Thăng Bình tình nguyện nhập ngũ | Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền | Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang | Thăng Bình thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E | Thăng Bình - Hội nghị chuyên đề công tác cán bộ | Hội LHPN huyện Thăng Bình: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền | Nhận diện, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc | Mỗi người dân là một “Tuyên truyền viên” | Người dân Bình Tú đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn | Kết nạp đảng cho học sinh THPT ở Thăng Bình
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài liệu hội nghị

Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15
Vào lúc: 07h30, Ngày 04 tháng 10 năm 2023
Nội dung:
1- Chương trình Hội nghị
2- Dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
3- Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.
4- Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cựu trong công tác cán bộ; Công văn 624-CV/HU, ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW
5- Quy định 818-QĐ/HU, ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định tiêu chí đánh giá “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.
6- Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.
7- Nội dung gợi ý thảo luận.
Tài liệu đính kèm:
Chuong_trinh_HNHU15_(Chinh_thức).doc
42-CT.pdf
114-_QD_ve_kiem_soat_quyen_luc_va_phong__chong_tham_nhung__tieu_cuc_trong_cong_tac_can_bo.pdf
117-Quy_dinh.pdf
818-_QD_tieu_chi_danh_gia_chi_bo_bon_tot.pdf
Noi_dung_goi_y_thao_luan_HNHU15.doc
624-CV_trien_khai_thuc_hien_Quy_dinh_so_114_cua_BCT.pdf
Bao_cao_9_thang_nam_2023_(trinh_HN).doc


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng