Tài liệu hội nghị

Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13
Vào lúc: 07h30, Ngày 30 tháng 03 năm 2023
Nội dung:
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch; sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 và triển khai các nội dung quan trọng khác
Tài liệu đính kèm:
So_ket_5_nam_NQ_28_ve_bao_hiem_xa_hoi.docx
Chuong_trinh_t.h_CT27__NQ_22_ve_phong_thu_dan_su.doc
Noi_dung_goi_y_thao_luan_HNHU_13.doc
Du_thao_bao_cao_quy_I.2023.doc
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng