Tài liệu hội nghị

Tài liệu Hội nghị Huyện ủy sơ kết Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 03/5/2018
Vào lúc: 07h30, Ngày 14 tháng 10 năm 2021
Nội dung:
Tài liệu Hội nghị Huyện ủy sơ kết Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 03/5/2018
Tài liệu đính kèm:
Chuong_trinh_HN_so_ket_NQ04.docx
Bao_cao_03_nam_NQ_04_ve_phat_trien_do_thi.doc
DS_goi_y_phat_bieu_thao_luan_HN_so_ket_NQ04.docĐăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày