Tài liệu hội nghị

Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5 (06/4/2021)
Vào lúc: 12h00, Ngày 01 tháng 01 năm 2100
Nội dung:
Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5 (06/4/2021)
Tài liệu đính kèm:
BC_so_ket_5_nam_CT05.doc
BC_quy_I_2021._du_thao.doc
CHUONG_TRINH_HN_Huyen_uy_lan_thứ_5.docĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)