Tài liệu hội nghị

Báo cáo phục vụ Hội nghị trực báo Bí thư Đảng bộ xã, thị trấn ngày 15/9/2020
Vào lúc: 12h00, Ngày 20 tháng 09 năm 2020
Nội dung:
Báo cáo phục vụ Hội nghị trực báo Bí thư Đảng bộ xã, thị trấn ngày 15/9/2020
Tài liệu đính kèm:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày