Tài liệu hội nghị

Tài liệu Hội nghị Huyện ủy ngày 30/6/2020
Vào lúc: 11h00, Ngày 30 tháng 06 năm 2020
Nội dung:
Tài liệu Hội nghị Huyện ủy ngày 30/6/2020
Tài liệu đính kèm:
Tai_lieu_Hoi_nghi_Huyen_uy_ngay_30.6.2020.zipĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày