Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng

Điều chỉnh Hướng dẫn trang trí đại hội, nghi thức chào cờ khai mạc, bế mạc đại hội đảng bộ các cấp
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành công văn điều chỉnh Hướng dẫn trang trí đại hội, nghi thức chào cờ khai mạc, bế mạc đại hội đảng bộ các cấp
Kinh nghiệm từ Đại hội điểm Đảng bộ xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 25-CT/HU, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Bình Nam để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội các tổ chức...
Bình Trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025
Xác định Đại hội Đảng bộ xã Bình Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ xã trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Trung triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam...
Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện
Ngày 03/3/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 880-CV/HU về tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện. BBT trân trọng giới thiệu nội dung công văn.
Bình Sa: Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ xã Bình Sa hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 190 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Sa đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nôi dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình hướng dẫn lập hồ sơ Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 25/02/2019, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/VPHU về lập hồ sơ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; BBT Trang TTĐT Đảng bộ huyện trân trọng giới thiệu toàn văn hướng dẫn.
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong ngày