Search
Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Bình Hải | Lãnh đạo huyện Thăng Bình thăm người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn | Nhân dân Làng Phú Hoà (xã Bình An) tổ chức Lễ Giỗ quốc Tổ Hùng Vương năm 2024 | Văn hoá hướng về cội nguồn trong tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng | Trường THPT Thái Phiên tuyên dương học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi năm 2023 - 2024 | Giai đoạn 2022 - 2025, Thăng Bình phê duyệt 39 dự án phát triển sản xuất | Hướng về đất Tổ | Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với Công an huyện Thăng Bình | Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân | Thăng Bình về nhì giải Bóng chuyền nam vô địch tỉnh Quảng Nam 2024 | Bình Dương khai mạc Đại hội TD-TT năm 2024 | Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thăng Bình: Người dân đồng thuận | Thăng Bình công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện giai đoạn đến năm 2030 | Thăng Bình xếp thứ 2 toàn tỉnh về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách | UBKTHU Thăng Bình: Giao ban công tác Quý I năm 2024 | Thăng Bình giảm được 483 hộ nghèo trong 3 năm (2021-2023) | Năm 2024, Thăng Bình phấn đấu vận động hơn 11 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” | Mặt trận xã Bình Tú vận động được gần 870 triệu đồng Quỹ vì người nghèo | Người Bí thư chi bộ hết lòng vì dân | Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện thanh niên
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phát triển kinh tế tập thể - Thực tiễn và giải pháp

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 23:15 | 16/04 Lượt xem: 1091

Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được xác định nhất quán và xuyên suốt trong các nghị quyết của Đảng. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế.

Thực trạng phát triển kinh tế tập thể

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, kinh tế tập thể của huyện Thăng Bình đã có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Trung ương, các văn bản hướng dẫn về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ quản lý các HTX. Qua đó, số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) ngày càng tăng. Hiện nay toàn huyện có tổng số 63 HTX đang hoạt động (trong đó, 55% HTX hoạt động hiệu quả), doanh thu bình quân hằng năm đạt trên 900 triệu/HTX/năm và khoảng 100 THT đang hoạt động trên địa bàn huyện, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực. Các HTX đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Một số HTX được củng cố, đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, chương trình OCOP. Hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, vừa cải thiện đời sống vật chất, góp phần thay đổi nhận thức cho người dân về hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và theo nhu cầu của thị trường, đồng thời đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng lực nội tại của THT, HTX còn yếu, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, công nghệ lạc hậu, mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp, hiệu quả hoạt động chưa cao. Phần lớn HTX, tổ hợp tác có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt động hẹp, năng lực cạnh tranh, lợi ích mang lại cho thành viên thấp; tính liên kết trong nội bộ hợp tác xã còn yếu; chưa có mô hình HTX điển hình tiên tiến; nhận thức về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập còn rất hạn chế. Nhiều HTX vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài. Đội ngũ cán bộ HTX còn yếu, chưa được đào tạo chuyên sâu; trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Một số HTX chưa tuân thủ nguyên tắc hoạt động theo quy định của pháp luật; thành viên HTX vẫn còn tâm lý ỷ lại, dựa dẫm hoặc trông chờ hỗ trợ của Nhà nước. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn,…

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém trên là do: Cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về phát triển kinh tế tập thể; chưa thấy hết vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh; chưa thật sự quan tâm và lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể còn hạn chế; sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ. Vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động chưa được thể hiện rõ nét. Năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể còn yếu. Chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể còn nhiều bất cập, nguồn lực về vốn, nhân lực cho lĩnh vực này còn chưa được quan tâm đúng mức…HTX NN Bình Đào chuyển đổi thành công mô hình trồng sen thương phẩm từ đất ruộng bỏ hoang

Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Xác định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong điều kiện hiện nay. Huyện uỷ vừa ban hành Nghị quyết số 07 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2030 và định hướng đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2023-2030 sẽ thành lập mới khoảng từ 45 - 50 tổ hợp tác, 30 - 35 HTX, 01 liên hiệp HTX. Doanh thu bình quân của HTX tăng khoảng 5% -6%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng khoảng 3% - 5%/năm; lãi bình quân của HTX tăng khoảng 3% - 5%/năm. Phấn đấu đảm bảo khoảng 60% - 70% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động đạt loại khá, tốt; trong đó, có khoảng 50% tham gia sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Phấn đấu khoảng 30% HTX ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện các mục tiêu trên cần tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, cần nâng cao nhận thức người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, HTX theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, kết hợp sức mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn chính sách, pháp luật, hỗ trợ cho cán bộ quản trị, thành viên HTX; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường các hội thảo, tọa đàm, hội nghị liên kết, hội chợ kết hợp truyền thông, vận động các HTX nông nghiệp tăng cường canh tác, sản xuất đối với diện tích đất nông nghiệp sản xuất một vụ hoặc không canh tác, tránh tình trạng để hoang hóa, lãng phí nguồn lực.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tập trung chính vào các giải pháp thúc đẩy nâng cao năng lực nội tại hoạt động của KTTT; tập trung tháo gỡ những khó khăn, bất cập về đất đai, thuế, tín dụng... cho HTX; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các HTX trong việc định hướng về phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng và quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm. Củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, giải thể các HTX ngừng hoạt động, sáp nhập, hợp nhất các HTX yếu kém. Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp để sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô lớn. Trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cần ưu tiênbố trí quỹ đất cho các tổ chức kinh tế tập thể; có cơ chế ưu đãi hợp lý về giá và thời gian cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế tập thể đã chuyển đổi và thành lập mới chưa được hỗ trợ thuê đất, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả. Ngoài kinh phí được ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ, HĐND huyện xem xét bố trí ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí dự án đầu tư phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Xây dựng phương án tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập thể, gồm: Nợ tồn đọng kéo dài trong HTX; các quan hệ về tài sản của HTX, đặc biệt là những tài sản liên quan đến đất đai. Rà soát, sắp xếp lại các HTX hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật. Phát triển đa dạng các HTX thuộc các lĩnh vực khác nhau trên địa bàn huyện tại những nơi có điều kiện thành lập; khuyến khích thành lập các HTX theo ngành nghề, hoạt động không giới hạn đơn vị hành chính; đẩy mạnh cơ chế liên kết hợp tác giữa các HTX với doanh nghiệp, liên kết giữa HTX với nông dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn, nghiệp vụ, được đào tạo chuyên sâu về kinh tế tập thể, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để kinh tế tập thể phát triển lành mạnh, đúng định hướng. Tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và Nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể; phối hợp tổ chức vận động, phát triển các loại hình kinh tế tập thể; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới trong đời sống xã hội.

Hy vọng với những mục tiêu cụ thể và giải pháp cụ thể, thiết thực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình sẽ tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia kinh tế tập thể, HTX, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững, tạo việc làm, giảm nghèo và cải thiện đời sống Nhân dân, đưa kinh tế tập thể có đóng góp ngày càng cao trong tỷ trọng nền kinh tế của huyện.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng