Chi tiết tin

Xây dựng nông thôn mới nhiều khó khăn, thách thức

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 16:21 | 11/06 Lượt xem: 1828

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) của huyện Thăng Bình đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022, huyện Thăng Bình đề ra mục tiêu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, 3 xã trong lộ trình năm 2022, do tác động từ nhiều yếu tố bất lợi, nhất là dịch Covid-19, cùng với đó, bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 nâng cao hơn so với trước đây. Đó là những khó khăn, thách thức không nhỏ mà các địa phương phải đối mặt trong quá trình xây dựng NTM.

Qua tự rà soát, các xã trong lộ trình NTM năm 2022, đến nay Bình Lãnh và Bình Quế cơ bản đạt được 16/19 tiêu chí, Bình Nam đạt 14/19 tiêu chí theo quy định. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao.

Bình Nam là xã bãi ngang ven biển, điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm (năm 2021), tỉ lệ hộ nghèo còn 4,06%, không còn hộ nghèo thuộc diện thoát nghèo; hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, từ một xã trắng về đội tàu đánh bắt xa bờ đến nay đã có 56 tàu có công suất trên 250CV để vươn khơi đánh bắt xa bờ; trường học, các thiết chế về văn hóa được đầu tư phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân.

Tuy nhiên, cả 3 xã trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới năm nay đều gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Việc huy động vốn, thu hút nguồn lực, còn nặng tư tưởng trông chờ sự đầu tư hỗ trợ từ cấp trên, ý thức tự giác, tinh thần vì cộng đồng của một bộ phận nhân dân còn thấp. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, chưa xác định được vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, do vậy trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới của một số bộ phận nhân dân chưa cao. Cả 3 xã đều chưa đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá; Bình Quế và Bình Nam cũng chưa đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, vì 02 xã chưa có hệ thống nước sạch tập trung nên tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia chưa đạt. Bên cạnh đó, Bình Quế gặp nhiều khó khăn về tiêu chí số 13 do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động không hiệu quả, chưa xây dựng được mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã.

Đối với xã Bình Nam thì công tác quy hoạch xã nông thôn mới còn gặp khó khăn do Bình Nam là xã nằm trong quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai, việc cập nhật quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai rất khó khăn.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, còn tư tưởng ỷ lại trông chờ đầu tư của Nhà nước. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn thiếu chủ động. Nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh tế hợp tác ở nông thôn có phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất; liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Tỷ lệ nợ xây dựng cơ bản cao; công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản còn chậm.

Trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chưa quyết liệt trong việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vai trò trách nhiệm của các ngành trong việc phối hợp thực hiện Chương trình chưa cao; năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, bộ phận giúp việc chương trình còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra...Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Bình Quế về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

Theo ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thăng Bình, từ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong xây dựng NTM thời gian qua, bài học kinh nghiệm rút ra là lãnh đạo địa phương phải tập trung, tâm huyết, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải luôn dựa vào dân, động viên và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân. Đồng thời, phải phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ xã phụ trách từng tiêu chí và dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn để triển khai công tác xây dựng NTM, nắm tình hình, những khó khăn, vướng mắc để báo cáo Đảng ủy chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, UBND các xã cần có cách làm sáng tạo, phù hợp, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành từng tiêu chí để xây dựng các dự án, kế hoạch. Triển khai xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện có mục tiêu các công trình, hạng mục công trình theo từng chỉ tiêu trong bộ tiêu chí NTM. Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các thành viên bám sát địa bàn để đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; rà soát cụ thể các chỉ tiêu chưa đạt trong các tiêu chí để có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiếp tục rà soát nợ đọng trong xây dựng NTM, đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý hiện trạng và trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công xây dựng nhà cửa, công trình, trồng cây trái phép. Nâng cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của xã trong việc xây dựng các công trình trên địa bàn xã...

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng