Search
Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng | Thăng Bình đạt 1 giải ba tại Hội thi mỹ thuật thiếu nhi Quảng Nam | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức hoạt động tình nguyện tại huyện Thăng Bình | Thăng Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024 | Chi bộ Trường THPT Thái Phiên kết nạp đảng viên mới cho 3 học sinh xuất sắc | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E: Thăng Bình kiên trì đối thoại, tuyên truyền | Tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp | Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Thăng Bình | Tự hào “Vững bước dưới cờ Đảng” | Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng: Chú trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn | Thăng Bình: 200 người tìm được việc làm tại các sàn giao dịch việc làm | Phụ nữ Thăng Bình mang yêu thương đến với phụ nữ và trẻ em vùng biên | Xã Bình Định Nam tổ chức Hội nghị Triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 | Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 18 | Hội Cựu Chiến binh cụm cánh đông Thăng Bình viếng hương tại Tượng đài Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được | Thăng Bình tổ chức chiếu phim cho học sinh dịp hè | Anh Hải…cứu thương | Thăng Bình làm điểm tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở | Công an huyện Thăng Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn | HTX NN Bình Chánh đẩy mạnh tích tụ tập trung ruộng đất và liên kết sản xuất
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phấn đấu đến cuối năm 2022, Thăng Bình có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tác giả: Minh Tân Ngày đăng: 13:20 | 24/02 Lượt xem: 3621

Ngày 21.2, UBND huyện Thăng Bình ban hành kế hoạch triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện năm 2022.Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Theo đó, năm 2022 huyện Thăng Bình tập trung xây dựng 3 xã gồm Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Quế đạt chuẩn xã NTM; tiếp tục xây dựng 4 “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2021 chưa đạt chuẩn gồm: thôn Vinh Phú (Bình Trung), thôn Quý Mỹ (Bình Quý), thôn Xuân An, Xuân Thái (Bình Định Bắc) và 1 thôn Phước Long (Bình Đào) đạt chuẩn thôn NTM; xây dựng 7 thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” gồm: thôn Tất Viên (Bình Phục), thôn Hiền Phong (Bình Lãnh), thôn Lý Trường (Bình Phú), thôn Tú Mỹ, thôn Tú Ngọc A (Bình Tú), thôn Phước Ấm (Bình Triều), thôn An Lộc (Bình Định Nam); 4 xã gồm Bình Trị, Bình Trung, Bình Sa, Bình Phú đánh giá lại sau 5 năm đạt chuẩn NTM (2017-2022). Phấn đấu đến cuối năm 2022 có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Nâng bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM lên 19 tiêu chí/xã. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM và “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Thôn nông thôn mới”. Giải ngân 100% vốn được giao của Chương trình.

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét, phấn đấu đạt mục tiêu theo từng nhóm xã. Trong đó, tập trung kiện toàn BCĐ, BQL xã, Ban phát triển thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu, kịp thời cập nhật, xây dựng hồ sơ minh chứng của các tiêu chí theo đúng quy định. Tổ chức điều tra, rà soát toàn bộ các tiêu chí theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ tiêu chí mới khi được Trung ương, tỉnh ban hành. Xây dựng kế hoạch để thực hiện đạt chuẩncác tiêu chí NTM chưa đạt chuẩn và duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn.  Chủ động huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu,… ở năm tiếp theo.

Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2022: gồm Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Quế tập trung lồng ghép và cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó chú trọng nhất đó là thu nhập, hộ nghèo, phát triển sản xuất, văn hóa, môitrường và an toàn thực phẩm, quốc phòng, an ninh; rà soát mức độ đạt của từngtiêu chí, có phương án để tổ chức thực hiện hoàn thành tiêu chí theo lộ trình đề ra; xây dựng các mô hình PTSX, thu hút doanh nghiệp, liên kết HTX, người dân để sản xuất và bao tiêu sản phẩm; giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ.

Đối với nhóm xã đã đạt chuẩn và đánh giá lại sau 5 năm đạt chuẩn gồm các xã Bình Phú, Bình Sa, Bình Trị, Bình Trung tổ chức điều tra, rà soát toàn bộ các tiêu chí theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ tiêu chí mới khi được tỉnh và Trung ương ban hành, Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM ngày 02/01/2019 của BCĐ các CTMTQG tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn một số nội dung kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ năm được công nhận. Tăng cường công tác chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018. Tập trung chỉ đạo xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, chú trọng nhân rộng mô hình này để nâng cao tỷ lệ thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

UBND huyện giao các phòng Ban, các ngành liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện căn cứ vào các nhiệm vụ của các phòng ban, ngành liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện Chương trình NTM đảm bảo mục tiêu đề ra; trong đó cần phân công cho cán bộ, công chức phụ trách theo dõi từng chỉ tiêu, tiêu chí.

Phòng NN&PTNT huyện, Văn phòng Điều phối các Chương trình MTQG huyện chủ trì, phối hợp với các phòng ban, các cơ quan ban ngành của huyện, kịp thời tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên rà soát để kịp thời đề xuất UBND huyện những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình triển khai thực hiện; Tham mưu Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện Chương trình NTM; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện.         

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu phân bổ nguồn kinh phí trong Chương trình MTQG xây dựng NTM kịp thời để bảo đảm thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình NTM, chỉ đạo các địa phương giải ngân các nguồn vốn kịp thời.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM, nâng cao ý thức vươn lên để phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, xây dựng quê hương, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.  Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình NTM.  Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp trong việc thực hiện nghiêm túc công nhận thôn, xã đạt chuẩn NTM bảo đảm chất lượng; chú trọng triển khai thực hiện đúng quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở địa phương. 

UBND các xã căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra để xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện đảm bảo theo mục tiêu, thời hạn đề ra; báo cáo kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, BQL thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí về UBND Huyện, Ban Chỉ đạo huyện trước ngày 15/3/2022 để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời liên hệ làm việc với các ngành của huyện để được hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đảm bảo đạt các tiêu chí.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng