Chi tiết tin

Thăng Bình vững tin bước vào năm mới

Tác giả: Phan Công Vỹ Ngày đăng: 8:18 | 26/01 Lượt xem: 511

Vượt qua năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2015-2020), năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện Thăng Bình đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 (Thăng Bình là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Nam chịu ảnh hưởng nặng nề, phải thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, có nơi phải áp dụng biện pháp phong tỏa để tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng), các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thiên tai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân. Do đó, một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 chưa đạt yêu cầu đề ra.

Song, với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện, kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách 1.532,8 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn gần 251 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người. Nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng 4,9% so với năm 2019. Các nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, huyện đã thu hút được 03 dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm được thực hiện quyết liệt; khởi công, khánh thành những công trình, dự án chào mừng đại hội Đảng các cấp đảm bảo tiến độ. Nhiều dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam được triển khai mang lại diện mạo mới đầy sức sống cho vùng Đông của Thăng Bình như: Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An với tổng diện tích 179,2 ha tại các xã Bình Dương và Bình Minh đi vào hoạt động, góp phần giải quyết cho hơn 1.500 lao động; dự án Khu nghĩ dưỡng Nam Hội An với tổng diện tích 995 ha, trong đó diện tích thuộc xã Bình Dương là 196,6 ha; 5 dự án thành phần của Tập đoàn BRG ở xã Bình Hải, dự án Đạt Phương, Thành phố Giáo dục Quốc tế, dự án Nông nghiệp công nghệ cao của tập đoàn T&T. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư đồng bộ, nhất là xây dựng các tuyến giao thông trên địa bàn huyện, nhất là các tuyến kết nối ven biển với Quốc lộ 1A, với cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi,... Việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng và phát triển đô thị đạt nhiều kết quả; đến nay huyện đã có 16/20 xã đạt chuẩn xã NTM, đạt tỷ lệ 80%; thị trấn Hà Lam cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV và xã Bình Minh cơ bản đạt chuẩn đô thị loại V.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Giáo dục- đào tạo, y tế, thông tin, văn hóa, thể dục-thể thao đều có những tiến bộ. Năm 2020, đã có 5 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn trong toàn huyện lên 71/73 trường, đạt tỷ lệ 97,2%. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững; tỷ lệ giảm nghèo vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (giảm được 313 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,22%). UBMTTQVN huyện và các đoàn thể tổ chức nhiều chương trình thiết thực, huy động các nguồn lực hỗ trợ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp nhận hỗ trợ các đợt phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả bão, lụt. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, nhiệm vụ chính trị nặng nề trong năm vừa qua là Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đại hội, tiếp tục kiện toàn, củng cố cán bộ chủ chốt của các địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Những kết quả và thành tích đạt được là rất cơ bản, tiếp tục tạo tiền đề và nền tảng phát triển trong những năm tiếp theo.

(Tuyến đường Đông Sơn được đầu tư xây dựng khang trang - công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI)

Những kết quả đã đạt được có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện khó khăn như năm vừa qua. Kết quả này đã thể hiện cố gắng lớn của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của các thành phần kinh tế và sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Trong đó phải kể đến sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện uỷ trên các lĩnh vực, tích cực kiểm tra, sâu sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện; ban hành các chủ trương, nghị quyết đúng đắn, sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Năm 2020, Đảng bộ huyện Thăng Bình được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế trong nước của tỉnh, của huyện phục hồi nhưng còn chậm; dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát. Do đó, cả hệ thống chính trị của huyện tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2021 đề ra.

Thứ nhất, Huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cấp thiết tạo sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường thanh tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Tập trung quyết liệt công tác GPMB các dự án trọng điểm vùng Đông, nhất là các dự án có trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh: đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, cầu qua sông Trường Giang từ xã Bình Giang đi xã Bình Dương, cầu Tây Giang từ xã Bình Sa đi xã Bình Hải, hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công, tuyến đường phục vụ dân sinh và phát triển du lịch cách vệt ven biển 110m… Triển khai xây dựng Quảng trường trung tâm của huyện gắn với các công trình văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng theo quy hoạch được duyệt; tiếp tục đầu tư kết nối các tuyến giao thông chính giữa cao tốc với Quốc lộ 1A, 14E và tỉnh lộ, giữa các tuyến đường huyện (ĐH) và đường tỉnh (ĐT).

Phối hợp Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và các ngành của tỉnh hoàn thành quy hoạch phân khu các khu chức năng trong Khu KTM Chu Lai trong năm 2021 để tiếp tục xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Huyện uỷ sẽ ban hành Nghị quyết về công tác giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư, tái định cư trên địa bàn các xã vùng Đông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm vùng Đông. Phối hợp với tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư để tiếp tục triển khai các dự án của Tập đoàn BRG ở xã Bình Hải, dự án Đạt Phương, Thành phố Giáo dục Quốc tế, dự án Nông nghiệp công nghệ cao của tập đoàn T&T...ở vùng Đông của huyện. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ để xây dựng và nâng chuẩn đối với đô thị thị trấn Hà Lam và Bình Minh. Triển khai xây dựng khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh (25 ha), xây dựng đô thị Bình Minh theo chuẩn đô thị hiện đại, đô thị mới gắn với phát triển thương mại dịch vụ, tài chính du lịch; hướng đến liên kết để hình thành 03 đô thị mới (Duy Hải - Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên với Bình Minh, Bình Hải của huyện Thăng Bình) là đô thị loại V và từng bước kết nối hình thành chuỗi đô thị Nam Hội An đạt các tiêu chí đô thị loại IV theo hướng đô thị du lịch, dịch vụ cấp vùng.

Thứ hai, Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung hồi phục và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cải thiện hạ tầng thiết yếu, dịch vụ kinh doanh, tài chính và vận tải, du lịch sinh thái, du lịch vùng Đông, nhất là đối với các dự án dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm. Triển khai quy hoạch, quản lý, bảo vệ di tích cấp Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương để phục vụ phát triển du lịch. Phát huy thế mạnh của khu vực dịch vụ nhằm giải quyết vấn đề lao động, mở rộng tối đa cơ hội việc làm. Tăng cường công tác quảng bá và xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp, chú trọng kêu gọi đầu tư vào các xã cánh Tây.  

Thứ ba, Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm và đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm từ 120 – 140 hộ nghèo. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để mất kiểm soát.

Thứ năm, Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ, nhũng nhiễu, tiêu cực. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Năm 2021 sẽ tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030 đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của cấp trên và nâng cao chất lượng quy hoạch. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện uỷ về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025. Tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, bảo đảm hiệu quả, sâu sát với cơ sở và thực tiễn.

Đón chào năm mới Tân Sửu 2021- năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tin tưởng rằng, với việc tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm để tạo sự bức phá, cùng với sự ổn định về chính trị xã hội, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong toàn huyện, toàn Đảng bộ chung sức đồng lòng, vững tin bước sang năm mới với một khí thế mới, quyết tâm mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021, tạo nền tảng phát triển Thăng Bình trong giai đoạn mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân toàn huyện./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)