Chi tiết tin

Tập trung khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực cho phát triển kinh tế

Tác giả: Huỳnh Định (Thực hiện) Ngày đăng: 15:58 | 28/01 Lượt xem: 11655

Năm 2015, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thăng Bình vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đầu năm của Huyện ủy đề ra. Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhân dịp xuân Bính Thân 2016, Biên tập viên Tập san Thăng Bình - Xuân 2016 có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồng Quốc Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

BTV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết khái quát những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn huyện?

          Đồng chí Hồng Quốc Cường: Năm 2016, mục tiêu tổng quát trong phát triển kinh tế  - xã hội của huyện là tập trung khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có và sử dụng có hiệu quả cho phát triển kinh tế; vận dụng các cơ chế, chính sách, giải pháp kích cầu để khuyến khích công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch phát triển. Tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất, phát triển lên thành các chương trình với quy mô lớn, nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông cùng với các trục giao thông Bắc – Nam, phát triển các tuyến Đông – Tây tạo liên kết vùng, tạo bước đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng quy hoạch nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch trên các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công; đáp ứng yêu cầu đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế trên 12,5%. Trong đó: giá trị sản xuất Ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 1.680 tỷ đồng (giá so sánh 2010); giá trị sản xuất Ngành công nghiệp - xây dựng đạt 2.346 tỷ đồng (giá so sánh 2010); giá trị sản xuất Ngành thương mại, dịch vụ đạt 3.210 tỷ đồng (giá so sánh 2010). Cơ cấu giá trị theo ngành kinh tế: Ngành nông lâm ngư nghiệp -  công nghiệp, xây dựng - thương mại - dịch vụ tương ứng là: 23,9% - 31,5% - 44,6%. Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 ha canh tác đạt 65 triệu đồng; giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản trên 1 ha canh tác đạt 450 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 92.000 tấn. Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đạt 16.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người: 25 triệu đồng/người/năm. Thu phát sinh kinh tế 18 %. Thực hiện 15,2 km bê tông hóa giao thông nông thôn. Tiền sử dụng đất thu đạt 18 tỷ đồng. Tăng thêm 5 đến 6 trường chuẩn Quốc gia. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 đến 2%. Giải quyết việc làm từ 3.000 – 3.500 lao động. Xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

          BTV: Thưa đồng chí, để phát triển và nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, UBND huyện đã đề ra những phương hướng, giải pháp trọng tâm như thế nào?

          Đồng chí Hồng Quốc Cường: Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trên lĩnh vực nông nghiệp UBND huyện đã đề ra những giải pháp cơ bản như sau: Đối với ngành trồng trọt, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về tái cơ cấu trong ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai mô hình thí điểm về tích tụ, tập trung ruộng đất tại xã Bình Đào với quy mô 20ha và nhân rộng tại xã Bình Trung, thị trấn Hà Lam. Tiếp tục chỉ đạo triển khai liên kết sản xuất lúa giống giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân; nhân rộng và triển khai các mô hình chuyển đổi cây trồng ở diện tích không chủ động nước với quy mô thực hiện từ 5 ha trở lên gắn với xây dựng các cánh đồng tập trung, chuyên sản xuất cây màu: đậu phụng, ngô, rau quả... Tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, gắn với xây dựng giao thông, kênh mương nội đồng, thủy lợi hóa đất màu và sản xuất tập trung theo vùng chuyên canh. Phấn đấu đưa diện tích sản xuất lúa lai đạt 40%. Xây dựng, phát triển các vùng chuyên canh rau an toàn ở các xã có điều kiện, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ,  tăng tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp.

Về chăn nuôi, đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng nuôi gia công, gia trại, nhất là đẩy mạnh phát triển nuôi bò lai, heo Móng Cái sinh sản, nuôi heo hướng nạc. Chú trọng phát triển chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh và tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, trong đó nâng cao tỷ lệ tiêm phòng ở một số bệnh chính như lở mồm long móng, tai xanh,... đạt trên 80% tổng đàn. Tập trung triển khai các giải pháp đưa các hộ giết mổ gia súc trên địa bàn huyện đến giết mổ ở 2 cơ sở giết mổ tập trung tại Bình Phục, Bình An. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân xây dựng thêm từ một đến hai cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại vùng Tây huyện để giảm các sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Khuyến khích, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nuôi lợn và nuôi gà trên nền đệm lót sinh học, hộ chăn nuôi làm Biogas để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

            Trên lĩnh vực thủy sản, tập trung xử lý dứt điểm những hộ nuôi tôm trái phép ngoài vùng dự án hoặc không thực hiện các quy định theo Quyết định 2584/QĐ-UBND, ngày 14/10/2014 của UBND huyện. Tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế thuỷ sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP để ngư dân đóng mới tàu thuyền công suất lớn. Tổ chức thực hiện quy hoạch và lập đề án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi trồng thủy sản ven sông Trường Giang. Thực hiện phương án khai thác thủy sản và phương án dịch vụ hậu cần nghề cá giai đoạn 2014 – 2020. Thành lập ít nhất 15 Tổ đội đánh bắt trên biển, 2 HTX hậu cần nghề cá.

Về lâm nghiệp, đẩy mạnh trồng rừng vùng cát, trồng lại rừng sau khai thác, tăng cường quản lý, khoanh nuôi rừng tái sinh, chăm sóc rừng trồng các dự án và trồng cây phân tán trong Nhân dân. Khảo sát đánh giá và triển khai trồng cây ngập nước trên sông Trường Giang. Tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý và bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

         Đối với lĩnh vực kinh tế hợp tác, tập trung triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về phát triển kinh tế tập thể. Củng cố các HTX theo hướng tổ chức và đảm nhận một số khâu dịch vụ cần thiết để từng bước phát triển, đồng thời xây dựng và thành lập mới một số HTX, tổ hợp tác trong dịch vụ sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng 2 xã đạt nông thôn mới trong năm 2016 là Bình Định Nam và Bình Phú; đồng thời chỉ đạo, tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 6 xã đã đạt nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và công tác thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình dự án, đề án hỗ trợ có mục tiêu, tiếp tục xây dựng các tuyến đường ĐH, bê tông hóa giao thông nông thôn theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện, chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, chương trình kiên cố hóa trường học, các chương trình về văn hóa, giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND huyện khóa X về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện, xã cho các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

BTV: Thưa đồng chí, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch là một chủ trương lớn. Vậy, năm 2016, cần tập trung vào những nhiệm vụ gì?

          Đồng chí Hồng Quốc Cường: Năm 2016, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, đặc biệt chú trọng đến công tác quảng bá và xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp, nhất là phát huy lợi thế về các cơ chế ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư. Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai triển khai các dự án trọng điểm vùng Đông của tỉnh, phấn đấu thu hút được từ 4 đến 6 dự án đầu tư trên địa bàn huyện, có quy mô đầu tư, giải quyết lao động và giá trị gia tăng cao. Lập thủ tục đề nghị Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép nâng cấp cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được lên thành khu công nghiệp. Tiếp tục phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì và phát huy hiệu quả các làng nghề đã hình thành như nước mắm Cửa Khe (Bình Dương); làng hương Hà Lam, mây tre Bình Quế, bún phở khô Bình Trị... Từng bước triển khai chương trình phát triển du lịch đối với những loại hình du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh, lịch sử, làng quê, trước hết là khu vực ven biển, ven sông phía Đông và phía Tây của huyện. Tiếp tục triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà chuyên môn trong và ngoài huyện nghiên cứu xây dựng các đề tài khoa học có tính thực tế cao và phù hợp nhu cầu của huyện như nâng cao hiệu quả sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, tiếp cận thị trường, triển khai thực hiện dự án. Phối hợp lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp Di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương lên thành di tích quốc gia hạng đặc biệt. Phối hợp với tỉnh đầu tư xây dựng bãi tắm Bình Minh theo chương trình phát triển bãi tắm công cộng của Sở VHTT&DL. Phối hợp với tỉnh thúc đẩy thực hiện dự án nạo vét sông Trường Giang để phục vụ nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch sinh thái sông nước ven sông, triển khai lập chương trình phát triển đô thị đối với thị trấn Hà Lam. Quy hoạch tuyến điểm, cụm du lịch tập trung chủ yếu tại vùng Đông và vùng Tây. Phối hợp với các hiệp hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động, các chương trình khuyến mãi đưa hàng về các khu dân cư, khu vực nông thôn để cung ứng đủ hàng hóa, cân đối cung - cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

          BTV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã dành cho Biên tập viên Tập san Thăng Bình - Xuân 2016 cuộc phỏng vấn này.

Nguồn tin: Bản tin Thăng Bình

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày