Chi tiết tin

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng vùng Đông

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 7:42 | 08/08 Lượt xem: 446

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý hiện trạng các dự án vùng Đông của huyện, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý hiện trạng các dự án ở vùng Đông của địa phương đã đạt được những kết quả tích cực.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý hiện trạng tại các xã vùng Đông huyện đã đạt được một số kết quả rất tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo nhận thức sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý hiện trạng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các dự án phát triển vùng Đông của huyện. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, quản lý hiện trạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt; nhiều công trình giao thông trọng điểm được đầu tư và đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả cao, kết nối thông suốt các huyện trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; các khu đô thị, khu tái định cư đang được đầu tư tạo thuận lợi cho sắp xếp, ổn định và phát triển đời sống của Nhân dân. Tại vùng Đông, từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Thăng Bình đã thực hiện thu hồi gần 428ha đất để thực hiện 38 dự án; phê duyệt kinh phí BT, HT và TĐC với tổng số tiền 334,8 tỷ đồng; bố trí 94 lô tái định cư. Nhờ đó nhiều dự án được triển khai thuận lợi, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Một số dự án đầu tư đi vào hoạt động đã làm cho vùng Đông của huyện thay đổi khởi sắc, từng bước hình thành nên diện mạo đô thị mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động sang các ngành công nghiệp - dịch vụ.

Quản lý chặt hiện trạng đất đai là cơ sở để Thăng Bình phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Nhiều công trình giao thông trọng điểm, điển hình như đường Võ Chí Công, đường nối từ đường Võ Chí Công đến quốc lộ 1A và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được đưa vào sử dụng, kết nối thông suốt với các địa phương. Các khu đô thị, khu tái định cư đang được đầu tư, tạo thuận lợi cho sắp xếp, ổn định đời sống của người dân...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian đến. Tình trạng xây dựng, cơi nới, lấn chiếm trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, trồng cây trái phép trong vùng dự án diễn ra khá phức tạp, song chưa được giải quyết triệt để. Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn lỏng lẻo, nhất là đất công ích 5%, đất bằng chưa sử dụng, đất hành lang các tuyến đường giao thông... Công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn chậm, chưa kịp thời. Trình trạng đầu cơ, “thổi giá đất” trục lợi gây mất ổn định thị trường bất động sản còn diễn biến rất phức tạp. Tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.Diện mạo, hạ tầng vùng Đông Thăng Bình ngày càng khang trang

Để triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý hiện trạng và phát triển vùng Đông của huyện trong thời gian đến, tại Hội nghị chuyên đề vừa qua của Huyện uỷ Thăng Bình đã đề ra nhiều giải pháp, đó là:

Cấp ủy các xã vùng Đông của huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý hiện trạng các dự án vùng Đông của huyện, Chỉ thị số: 19/CT-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam và Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác quy hoạch, xây dựng, sắp xếp, quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 19/7/2022 của Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý hiện trạng là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chủ chốt các xã vùng Đông phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành, quán triệt, vận động tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ và đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng và quản lý hiện trạng trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Đất đai, Xây dựng và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giao Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ củng cố tổ tuyên truyền, vận động thực hiện các dự án trọng điểm vùng Đông của huyện; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng có đất bị thu hồi, trước hết là những cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu để họ nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng và đất đai trên địa bàn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, cơi nới, chuyển mục đích sử dụng đất, trồng cây trái phép trong vùng dự án. Tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án xây dựng các khu dân cư, khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân để phục vụ việc sắp xếp dân cư, mồ mả, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã vùng Đông. Tiếp tục tập trung phối hợp triển khai tốt công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh (dự án đường Liên kết vùng Miền Trung - Quảng Nam, Khu dân cư trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2), Khu dân cư ven biển Bình Dương (giai đoạn 1), Nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình, cầu Tây Giang, đường Bình Sa – Đông Quế Sơn – 14H, dự án nạo vét, khơi thông sông Trường Giang, dự án mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình Nam (300,63 ha),…).

Tiếp tục thực hiện dự án hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 11 xã vùng Đông và vùng Trung để giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng, chưa thực hiện cho nhân dân (30% còn tồn đọng).

UBND huyện phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách, theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ của các xã vùng Đông huyện. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ Đảng ủy, UBND các xã vùng Đông để triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý hiện trạng. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, có giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý đất đai, xây dựng từ huyện đến xã; nhất là, đội ngũ công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường tại các xã vùng Đông huyện để nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác quản lý hiện trạng, thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sắp xếp Vùng Đông; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã theo quy định tại Nghị định số: 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cấp ủy các xã vùng Đông huyện xây dựng kế hoạch đối thoại người đứng đầu cấp ủy với người dân hằng năm để đối thoại, kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của người dân, nhất là liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chỉ đạo tập trung giải quyết tốt các đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng