Search
Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 | Thăng Bình có hai Di tích vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh | Kết quả công tác Mặt trận huyện Thăng Bình năm 2023 | Thăng Bình thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Thăng Bình huy động hơn 320 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Thăng Bình giành giải nhì toàn đoàn giải Taekwondo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam | Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 | Thăng Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 | Thanh niên Thăng Bình tình nguyện nhập ngũ | Vai trò của cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền | Triển khai thực hiện mô hình “Vườn xanh - Nhà đẹp - Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang | Thăng Bình thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E | Thăng Bình - Hội nghị chuyên đề công tác cán bộ | Hội LHPN huyện Thăng Bình: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền | Nhận diện, đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc | Mỗi người dân là một “Tuyên truyền viên” | Người dân Bình Tú đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn | Kết nạp đảng cho học sinh THPT ở Thăng Bình | Huyện Thăng Bình công bố quyết định về công tác cán bộ
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 17:48 | 18/09 Lượt xem: 1889

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động

          Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền huyện Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; đến nay, qua 8 tháng đầu năm 2021 huyện đã giải ngân đạt 72% so với tổng kế hoạch vốn năm 2021. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công các dự án kéo dài từ nguồn vốn tỉnh mới chỉ đạt 37% so với tổng kế hoạch vốn. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; một số dự án triển khai chậm do vướng giải phóng mặt bằng, không bảo đảm tiến độ thực hiện; một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục nghiệm thu, thanh, quyết toán, làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và của huyện nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt để chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo đó, sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở rà soát việc bổ sung danh mục đầu tư công theo giai đoạn và hằng năm, việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân liên quan.


Các đ/c lãnh đạo kiểm tra công tác GPMB dự án Hồ chứa nước Hố Do để đẩy nhanh tiến độ dự án

          Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đối với các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý, làm chủ đầu tư. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, không thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, không hoàn ứng, thanh quyết toán dự án đúng thời gian quy định, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, cố tình gây khó khăn, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

          Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát các công trình, dự án vốn đầu tư công, nhất là đối với những công trình, dự án trọng điểm, cấp bách, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát thực tế việc bố trí nguồn vốn đối với từng dự án, khắc phục tình trạng bố trí vốn dàn trải; đề cao vai trò của khâu thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư để đảm bảo các dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hằng năm (đến 31/12), nếu địa phương nào có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 70% (trừ các lý do khách quan được Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét cho ý kiến và các trường hợp bất khả kháng), Ban Thường vụ Huyện uỷ giao HĐND huyện xem xét, không quyết định chủ trương đầu tư các danh mục đầu tư công cho những năm tiếp theo.

          UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công được quy định tại Nghị quyết số 63/NQCP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Công điện số 1082/CĐ-TTg, ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Kiện toàn các Tổ công tác do lãnh đạo UBND huyện đứng đầu để theo dõi, chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn huyện và tập trung giải quyết dứt điểm các dự án, công trình đầu tư công tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm chưa thanh quyết toán (nếu có). Năm 2021, huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95 - 100% vốn đầu tư công.

          Triển khai thực hiện quy trình, trình tự lập thủ tục đầu tư các công trình, dự án mới theo đúng quy định, ưu tiên bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm thi công dự án. Kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đấu thầu, đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, có chất lượng để thực hiện các nhiệm vụ của dự án, tránh tình trạng phải bổ sung, điều chỉnh hồ sơ dự án nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và chất lượng dự án.

          Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên. Phát huy trách nhiệm của các tổ công tác GPMB trong việc chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị, nhà đầu tư có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Khẩn trương phân bổ hết các nguồn vốn, kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn từ các công trình, dự án giải phóng mặt bằng chậm hoặc chậm giải ngân để bổ sung cho các công trình, dự án giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn hoặc cho các dự án có điều kiện triển khai.

          Bắt đầu từ năm 2022, đối với các công trình, dự án do xã, thị trấn làm chủ đầu tư phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác trước khi HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư công theo giai đoạn và hằng năm.

          Tăng cường trách nhiệm thực hiện và xử lý vi phạm đối với công tác hoàn ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành. Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; thực hiện thu hồi hoàn ứng kế hoạch vốn đúng thời gian quy định. Trong trường hợp quá hạn thu hồi ứng kế hoạch vốn hoặc không thể thu hồi, chỉ đạo cắt giảm kế hoạch vốn đã giao cho các đơn vị, địa phương tương ứng với số tiền chưa thực hiện hoàn ứng…


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng