Search
Xã Bình Nguyên quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 | Khảo sát, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao năm 2023 tại Bình Phú | Khảo sát, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao năm 2023 tại Bình Chánh | 4 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận năm 2024 | Thăng Bình khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước | Bắt đầu mở lượt tương tác trên Fanpage "Trang thông tinh Thăng Bình" | Khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho 120 em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng | Tuổi trẻ Thăng Bình ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè | Ông Nguyễn Thanh Phong tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình | Huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) trao 300 triệu đồng làm nhà cho hộ nghèo ở Thăng Bình | Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao 40 xe đạp cho học sinh khó khăn ở Thăng Bình | Thăng Bình hoàn thành phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 | Đoàn công tác Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thăng Bình | Hội LHPN huyện Thăng Bình tuyên dương 50 phụ nữ hành động vì môi trường xanh | Nông dân Thăng Bình chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa | Hà Lam tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm | Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn cháy nổ | Đoàn kết xây dựng quê hương | Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khảo sát khu di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) | Công an Thăng Bình phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 9:41 | 11/05 Lượt xem: 1649

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Thăng Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách, pháp luật về đất đai được triển khai thực hiện kịp thời; nguồn tài nguyên đất đai được quản lý tương đối chặt chẽ; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chú trọng thực hiện; việc giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai được quan tâm thực hiện, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai được tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định: việc sử dụng đất đai ở một số nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều hạn chế, chậm tiến độ; thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai còn nhiều vướng mắc; chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ của một bộ phận công chức, viên chức, người lao động chưa đáp ứng với yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước; tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai còn diễn biến phức tạp, có vụ việc còn kéo dài nhiều năm; tình trạng lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích vẫn còn xảy ra, chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời; thị trường bất động sản phát triển không ổn định, thiếu lành mạnh, có hiện tượng “thổi giá”, gây “sốt ảo” làm cho giá trị khu đất không đúng với giá phổ biến trên thị trường; một vài địa phương có biểu hiện buông lỏng trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, gây bức xúc trong Nhân dân. Những hạn chế nêu trên đã để lại những hậu quả xấu, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nghiêm túc quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý đất đai, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quản lý, sử dụng đất đai, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và là tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng tại đơn vị, địa phương mình. Nêu cao vai trò trách nhiệm, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng phải được phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, cương quyết theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân thiếu gương mẫu, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất theo thẩm quyền. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng hoặc buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện công vụ, chậm phát hiện hoặc không cương quyết xử lý dứt điểm sau khi phát hiện thì người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.Rà soát dự án KDC tổ 3, 4 thôn Quý Thạnh (xã Bình Quý) để bố trí tái định cư một phần cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn qua xã Bình Quý


Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ thống chính trị trong toàn huyện phải gương mẫu chấp hành pháp luật về đất đai và xây dựng. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, vị trí công tác hoặc để người thân của mình tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

Ủy ban nhân dân huyện tập trung hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của huyện trong thời gian đến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt ở từng địa phương và của huyện theo thẩm quyền. Tổ chức quản lý chặt chẽ về hiện trạng sử dụng đất đối với những khu vực đã được công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng từ huyện đến xã, thị trấn đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phân công trực tiếp công tác tham mưu, quản lý đất đai, xây dựng. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, vi phạm quy định về quản lý đất đai, có biểu hiện liên kết, móc nối, tạo điều kiện cho các đối tượng kinh doanh, môi giới buôn bán đất thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình không đúng quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể và tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 2) và giải quyết các hồ sơ tồn đọng của dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1).

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý hiện trạng; chấn chỉnh tình hình các tổ chức, cá nhân tự ý xây dựng đường giao thông để tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phá vỡ quy hoạch chung và trật tự xây dựng tại các địa phương. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản tại địa phương và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Xác định rõ vai trò, vị trí và nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện đúng, đầy đủ chức trách của mình, tuyệt đối phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai minh bạch, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chỉ đạo giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, đơn thư vượt cấp và khiếu kiện đông người. Trường hợp để xảy ra điểm nóng thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng