Chi tiết tin

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 13:56 | 25/02 Lượt xem: 256

Mục đích, yêu cầu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền bầu cử gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh và của huyện trong năm 2021.

Theo đó, để công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả, thiết thực, hoạt động tuyên truyền sẽ chia làm 3 đợt cao điểm cụ thể như sau:

Đợt 1: Từ nay đến cuối tháng 3 và cao điểm tháng 4 năm 2021Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Đẩy mạnh tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước, nhất là cử tricủa huyện trong ngày bầu cử 23/5/2021. 

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021 đến hết tháng 5 năm 2021Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước, đặc biệt là trên địa bàn huyện. 

Để công tác tuyên truyền bầu cử cần thực hiện đúng trọng tâm theo từng thời điểm, các cấp, các ngành cần phải bám sát sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia và sự lãnh đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, Uỷ ban bầu cử huyện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh, sở, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các TCCS đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ đảng trực thuộc, hệ thống đài truyền thanh, các trang tin điện tử của xã, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; theo dõi và có định hướng đối với việc đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin về cuộc bầu cử trên các trang mạng xã hội về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và không khí phấn khởi, tinh thần tự giác tham gia đi bầu cử của cử tri…

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)